Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ QUỐC: Xây dựng Công đoàn các cấp vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ

(11:56 | 17/09/2018)

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Quốc đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động Công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu nghị quyết cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Phú Quốc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nội dung hoạt động từ huyện đến cơ sở. Hiện nay, toàn huyện có 98 công đoàn cơ sở (CĐCS), với gần 10.000 CNVCLĐ, trong đó 5.141 đoàn viên Công đoàn. Đây là lực lượng lao động chủ yếu, quan trọng trong các ngành kinh tế, xã hội; đi đầu trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

 

Các cấp Công đoàn chủ động, sáng tạo đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Nghiên cứu và vận dụng có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động Công đoàn, đồng thời tham gia với các cơ quan chức năng kiểm tra trên 62 lượt doanh nghiệp giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đẩy mạnh việc ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong các doanh nghiệp. Đến nay, có 21 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký TƯLĐTT với những nội dung có lợi hơn cho người lao động, như: Chế độ phúc lợi tập thể, tiền lương, tiền thưởng, chế độ đối với lao động nữ...

 

Hoạt động xã hội của Công đoàn tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, được CNVCLĐ tích cực hưởng ứng. Theo đó, LĐLĐ huyện chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” và chương trình “Tết sum vầy”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động trị giá 9,7 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 23 nhà ở từ Quỹ Mái ấm Công đoàn, ủng hộ trên 874 triệu đồng cho các loại quỹ do các cấp, các ngành phát động.

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp Công đoàn quan tâm thực hiện tốt. Tuyên truyền, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, ngành được các cấp Công đoàn triển khai bằng nhiều hình thức đến 95% CNVCLĐ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

 

Xác định phong trào thi đua yêu nước là một nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều phong trào như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; phong trào học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phong trào CNVCLĐ thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới”... Cán bộ, CNVCLĐ toàn huyện đã có nhiều đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng thành công trong các lĩnh vực quản lý, sản xuất, đời sống, giá trị làm lợi cho Nhà nước hàng tỷ đồng.

 

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, thành lập 15 CĐCS ngoài Nhà nước, kết nạp mới 1.993 đoàn viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được công đoàn quan tâm thực hiện, tổ chức được 4 lớp tập huấn lý luận, nghiệp vụ công tác Công đoàn cho 937 lượt cán bộ Công đoàn.

 

Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua sẽ tạo nên sức mạnh mới cho tổ chức Công đoàn huyện trong thời gian tới. Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”, nhiệm kỳ 2018-2023, LĐLĐ huyện tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ phát triển về số lượng, chất lượng, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết, giám sát thực hiện TƯLĐTT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, hành động thiết thực, hiệu quả trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Trần Xuân