Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĨNH THUẬN: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA

(11:54 | 17/09/2018)

Năm học 2018-2019, Ban thường vụ LĐLĐ huyện chia 35 CĐCS khối Giáo dục thành 4 cụm thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua năm học mới. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đóng góp kế hoạch, thang điểm, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và trao đổi cách làm hay, mô hình mới để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn của các đơn vị trong cụm. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hoạt động hiệu quả, tạo sự đồng thuận giữa các đơn vị trong cụm, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra năm học 2018-2019.
 

Phan Thị Cẩm