Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG : Phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp

(11:52 | 15/10/2018)

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang có 530 đoàn viên sinh hoạt tại 6 Công đoàn cơ sở thành viên và Công đoàn bộ phận. Nhiều năm qua, CĐCS Công ty phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, góp phần quan trọng để công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD).

CĐCS Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang luôn chủ động phối hợp tích cực, chặt chẽ với chuyên môn tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa, tạo thu nhập ổn định cho người lao động và nâng cao sức cạnh tranh, hình ảnh, thương hiệu của công ty trong hoạt động kinh doanh. Các phong trào thi đua trọng tâm, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng động, sáng tạo, đổi mới trong lao động SXKD”; “Thi đua tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD”; “Nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật” gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp”… có sức lan tỏa mạnh mẽ, là một trong những đòn bẩy tích cực khích lệ đoàn viên, người lao động làm việc tích cực, sáng tạo, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều năm qua, mặc dù hoạt động kinh doanh của đơn vị còn gặp khó khăn, nhưng Công đoàn đã tạo được sự gắn kết, động viên đoàn viên, công nhân lao động (ĐVCNLĐ) vượt khó, vận dụng linh hoạt cơ chế thi đua - khen thưởng gắn với việc thực hiện nghiêm túc, kỷ cương các cơ chế, quy chế điều hành nên đã đem lại những kết quả tích cực, đời sống của ĐVCNLĐ được đảm bảo, thu nhập năm sau cao hơn năm trước.

 

CĐCS Công ty chủ động tham gia công tác xây dựng chế độ, chính sách và đẩy mạnh tham gia công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ĐVCNLĐ; thường xuyên phối hợp trong công tác bố trí cán bộ phù hợp năng lực chuyên môn, tạo tâm lý phấn khởi, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện 100% công nhân lao động làm việc tại công ty được ký hợp đồng lao động theo Luật Lao động và được thực hiện đầy đủ các quyền lợi, nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Chế độ tiền lương, thưởng, ăn ca được đơn vị chi trả theo đúng quy định. Việc thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình ĐVCNLĐ, thân nhân ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh điều trị dài ngày… được CĐCS Công ty quan tâm thực hiện kịp thời. Hàng năm, Công đoàn phối hợp tạo điều kiện bố trí cho đoàn viên, người lao động đi nghỉ dưỡng theo chế độ và tạo điều kiện cho người lao động được khám sức khỏe định kỳ tại cơ sở y tế có uy tín… Quyền lợi chính đáng được quan tâm, động viên đúng mức giúp người lao động yên tâm công tác, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Việc tham gia cùng chuyên môn giải quyết chính sách đối với người lao động được các CĐCS thành viên, bộ phận thực hiện nghiêm túc như đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật… Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm, duy trì tốt. Hoạt động nữ công của CĐCS Công ty được quan tâm, chị em luôn được tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ và làm tròn bổn phận người phụ nữ trong gia đình; các chế độ, chính sách đối với lao động nữ được thực hiện đầy đủ.

 

Với những kết quả đạt được, CĐCS Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc; nhiều năm liên tục đạt danh hiệu CĐCS trong sạch, vững mạnh xuất sắc.

 

Thời gian tới, CĐCS Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang tiếp tục gắn hoạt động Công đoàn với chuyên môn để tạo ra sức mạnh toàn diện. Chú trọng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chế độ, chính sách của doanh nghiệp, giúp đoàn viên hiểu rõ hơn yêu cầu trong bối cảnh hội nhập và phát triển chung của toàn xã hội. Phối hợp người sử dụng lao động tổ chức các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với nội dung trọng tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD. Tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, Ban Tổng giám đốc và Công đoàn cấp trên, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, làm tốt vai trò tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Nâng cao năng lực tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

Ngọc Trinh