Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

5 năm, phát triển 16.800 đoàn viên

(11:49 | 18/04/2019)

Thực hiện phong trào xây dựng Công đoàn vững mạnh, từ năm 2010 đến 2015, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thành lập mới 150 Công đoàn cơ sở (CĐCS), nâng tổng số CĐCS, hiện nay là 1.410 CĐCS; phát triển đoàn viên mới 16.800 đoàn viên; mở 120 lớp với 11.699 lượt cán bộ CĐCS tham dự; giới thiệu 25.470 đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi, kết nạp 13.258 đảng viên mới (đạt 52,05% so với tổng số giới thiệu). Trung bình hàng năm, có 90% CĐCS đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc, không có CĐCS yếu kém.

BẢO HÂN