Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức lao động

(10:52 | 02/09/2022)

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được các cấp công đoàn trong tỉnh Kiên Giang chú trọng. Các hình thức, biện pháp tuyên truyền thật sự bổ ích, giúp công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) vừa thực thi pháp luật một cách nghiêm túc, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tích cực và lành mạnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có trên 11.253 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký trên 184.493 tỷ đồng, lực lượng lao động trên 100.000 người. Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, PBGDPL cho CNVCLĐ, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực triển khai Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg, ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, nhằm giúp cho CNVCLĐ hiểu biết pháp luật để thực hiện nghiêm túc và tự bảo vệ quyền lợi  của mình. Trong đó, công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước là đối tượng quan tâm hàng đầu của các cấp công đoàn trong tỉnh vì phần lớn công nhân, lao động trẻ mới vào nghề, hiểu biết pháp luật còn rất hạn chế.

Vì vậy, công tác tuyên truyền, PBGDPL tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CNVCLĐ. Ngoài những hình thức tuyên truyền phổ thông như tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng tài liệu, tuyên truyền thông tờ rơi, các ấn phẩm pháp luật, trên Faebook công đoàn, các cấp công đoàn đã đổi mới hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, giải quyết tranh chấp lao động, tư vấn trực tiếp, tuyên truyền qua các hình thức giao lưu, đối thoại, hoạt động văn nghệ, thể thao và mạng xã hội…

Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 14.950 cuộc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, với 210.800 lượt CNVCLĐ tham dự. Bên cạnh đó đã in, ấn và cấp phát trên 5.000 tờ gấp dành cho cán bộ công đoàn và CNVCLĐ. Các tổ tuyên truyền, tư vấn pháp luật của các cấp công đoàn đã đổi mới nội dung, chọn hình thức tư vấn lưu động tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động như khu cảng cá Tắc Cậu, khu công nghiệp Thạnh Lộc (huyện Châu Thành), TP. Phú Quốc, huyện Kiên Lương trong những lúc công nhân tan ca, nghỉ giữa ca.

Ngoài ra, trang thông tin điện tử Công đoàn Kiên Giang, Facebook Công đoàn và các Zalo nhóm thường xuyên có tin bài, ảnh, phản ánh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, lao động và tuyên truyền pháp luật cho CNVCLĐ… Song song đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở như: Tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ lồng ghép. Năm 2021, gia đình 100% CNVCLĐ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa, kết quả tỷ lệ gia đình văn hoá đạt từ 95% trở lên.  Từ đầu năm 2022 đến nay, trong tỉnh không xảy ra việc ngừng việc tập thể. Cấc cấp công đoàn đã phối hợp chặt chẽ chính quyền, người sử dụng lao động giải quyết các khiếu nại của người lao động đến nơi, đến chốn; tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền và người lao động; tổ chức đối thoại giữa chủ doanh nghiệp với người lao động nhằm giải quyết những kiến nghị có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, PBGDPL của các cấp công đoàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về chính trị, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó, giúp CNVCLĐ nắm vững pháp luật, kỷ luật lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoàn, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, PBGDPL cho CNVCLĐ vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Một số công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa chủ động và thường xuyên tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL cho công nhân lao động; một số đơn vị làm qua loa, chưa đều và rộng khắp, chỉ thực hiện được ở một số thời điểm và một số doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi.

Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ, các cấp công đoàn cần lựa chọn các hình thức, thời gian tuyên truyền, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chú trọng đến công nhân lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, PBGDPL, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, PBGDPL... Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người lao động. Các cấp công đoàn cần củng cố và phát triển tủ sách pháp luật ở các cấp công đoàn, đặc biệt là tủ sách pháp luật trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước nhằm đáp ứng tìm hiểu pháp luật của người lao động. Nhất là phải tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong việc thanh tra, kiểm tra, công tác tuyên truyền, PBGDPL cho CNVCLĐ.

Quốc Hùng