Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Đồng chí Võ Chí Công - Người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước

(10:03 | 08/08/2022)

Từ người yêu nước trở thành người cộng sản, suốt đời Đồng chí đã phấn đấu cho độc lập, tự do dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân; là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh! Với những đóng góp to lớn đó, Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác...

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công dự Cuộc gặp mặt trao đổi giữa các thế hệ anh hùng, chiến sĩ xuất sắc, do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 20.7.1992 tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu

Ðồng chí Võ Chí Công trong một lần về thăm người dân huyện Hiệp Ðức, căn cứ cách mạng của Khu ủy Khu V. Ảnh: tư liệu

Đồng chí Võ Chí Công có tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày 07/8/1912 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, tại làng Khương Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ, nay thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng và hoạt động phong trào thanh niên ở cơ sở khi 18 tuổi.

Tháng 5/1935, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Năm 1936 làm Bí thư Chi bộ ghép (một số xã thuộc huyện Tam Kỳ); tháng 1/1940 làm Bí thư Phủ uỷ Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng; tháng 3/1940 làm Bí thư Tỉnh uỷ lâm thời tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng; năm 1941 vào Xứ ủy Trung Kỳ phụ trách các tỉnh từ Quảng Nam- Đà Nẵng đến Phú Yên; năm 1942 được phân công vào gây dựng cơ sở tại các tỉnh vùng Nam Trung Bộ.

Năm 1943, Đồng chí bị địch bắt và bị đày đi nhà tù Buôn Ma Thuột. Tháng 3/1945, Đồng chí được ra tù, trở về Quảng Nam, tiếp tục hoạt động cách mạng, làm Trưởng ban Khởi nghĩa tỉnh, chỉ huy cướp chính quyền ở Quảng Nam- Đà Nẵng. Sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công, Đồng chí đã giữ nhiều trọng trách, như: Năm 1950 làm Bí thư Ban cán sự Đông- Bắc Miên, Khu uỷ viên Khu V; năm 1952 làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam- Đà Nẵng; năm 1958 làm Bí thư Liên Khu ủy Khu V; năm 1961 làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam; tháng 3/1962 làm Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; năm 1964 làm Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Bí thư Khu uỷ Khu V, Chính uỷ Quân khu V.

Sau giải phóng miền Nam, Đồng chí được phân công làm Phó ban đại diện của Trung ương Đảng và Chính phủ ở miền Nam, phụ trách Khu V; năm 1976 là Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Hải sản, năm 1978 kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Trưởng Ban Cải tạo nông nghiệp miền Nam; từ tháng 4/1981 và từ tháng 6/1986 làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; từ tháng 3/1982 là Thường trực Ban Bí thư; tháng 4/1987 là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Từ tháng 6/1991 đến tháng 6/1996 là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa III, IV, V, VI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa V; Đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII.

Đồng chí Võ Chí Công từ trần ngày 08/9/2011, hưởng thọ 100 tuổi. Gần 80 năm hoạt động, cuộc đời và sự nghiệp của Đồng chí gắn liền với quá trình cách mạng, với những sự kiện lịch sử oanh liệt của Đảng và Nhân dân ta trong suốt thế kỷ XX. Đồng chí là tấm gương cao đẹp của một người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân; là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí Võ Chí Công đã được rèn luyện trong ngọn lửa đấu tranh cách mạnh, đương đầu với mọi thử thách, kể cả trong tù đày, Đồng chí vẫn một lòng trung kiên, không sợ hy sinh, sáng suốt cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta giành được thắng lợi vẻ vang.

Sau ngày đất nước thống nhất, trên các cương vị trọng trách Đồng chí luôn luôn trăn trở về con đường đi lên của cách mạng Việt Nam; nên đã tìm tòi đổi mới tư duy về kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; cùng tập thể Trung ương Đảng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế- xã hội, phá thế bị bao vây, cấm vận; giữ vững ổn định chính trị- xã hội; tăng cường quốc phòng- an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và biết ơn công lao, đóng góp to lớn của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, và học tập Đồng chí những phẩm chất cao quý như giản dị, khiêm tốn, chân tình nhưng tài trí và quyết đoán, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đó là tấm gương về tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sống có tình nghĩa, hết lòng yêu thương đồng chí, đồng bào, luôn phấn đấu hết mình vì lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của Nhân dân. Đồng thời, học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của đồng chí về đạo đức cách mạng, tài trí xuất sắc của người chiến sĩ cách mạng- một nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Quốc Giang