Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có chuyển biến tích cực

(09:56 | 29/06/2022)

6 tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, lực lượng lao động, số người có việc làm tăng so với cùng kỳ năm trước, nhất là lao động trong ngành dịch vụ, sản xuất công nghiệp; thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng lên; tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động mặc dù vẫn còn cao nhưng đều giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang tham gia làm việc là 885.000 người, tăng hơn 300.000 người so với 6 tháng cùng kỳ và tăng gần 7.500 người so với cuối năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp 3,95%, tương ứng khoảng 36.000 người. Trong đó, lao động thuộc các nhóm ngành kinh tế, gồm nông - lâm - thủy sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, 45,3%, tương đương 401.000 người; tiếp đến là lao động trong ngành dịch vụ chiếm 39,27%, tương đương 347.400 người; lao động trong ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng thấp nhất, 15,43%, tương đương 136.600 người.

Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 20.412 lượt lao động, đạt 58,32%. Trong đó, giải quyết việc làm trong tỉnh 11.124 lượt lao động, ngoài tỉnh 9.288 lượt lao động. Ngoài số lao động trở lại thị trường lao động do ngừng việc để phòng, chống dịch Covid-19 thì số lao động mới được giải quyết chủ yếu tại các khu, cụm công nghiệp như khu công nghiệp Thạnh Lộc (huyện Châu Thành), cụm công nghiệp Vĩnh Hòa Hưng Nam (huyện Gò Quao); các huyện Châu Thành, huyện Kiên Lương, thành phố Phú Quốc… Các hoạt động giới thiệu việc làm đã được tổ chức, gồm: tư vấn việc làm cho hơn 23.000 lượt lao động, giới thiệu việc làm cho 7.500 lượt lao động, tăng hơn 25% so với cùng kỳ; hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển dụng lao động; tăng cường đào tạo nghề; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm…

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên có sự biến động lớn về lao động, mang tính tự phát dẫn đến tình trạng vừa thiếu vừa thừa lao động ở một số nơi, một số ngành nghề, lĩnh vực. Vẫn còn tình trạng thiếu lao động cục bộ tại một số doanh nghiệp có sử dụng lao động lớn. Công tác quản lý lao động, quản lý doanh nghiệp, dự báo thị trường lao động của một số địa phưong chưa kịp thời...

Những tháng cuối năm 2022, tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết việc làm cho 15.000 lượt lao động, trong đó giải quyết việc làm trong tỉnh 8.500 lượt lao động và ngoài tỉnh 6.500 lượt lao động. Phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn hoạt động hiệu quả, phát triển; tăng cường thu hút, kêu gọi đầu tư, thúc đẩy giải ngân đầu tư công đảm bảo theo tiến độ để giải quyết việc làm cho người lao động. Phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, lành mạnh và ổn định nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực.

Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin thị trường lao động nhằm quản lý chặt chẽ thông tin về nhu cầu tìm việc làm và học nghề của người lao động; nhu cầu tuyển dụng, đào tạo nghề của doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để làm cơ sở chỉ đạo hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề cho người lao động; liên kết, cung ứng lao động cho đơn vị sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh.

Phát huy hiệu quả Quỹ Quốc gia về việc làm thông qua các hoạt động cho vay giải quyết việc làm, giảm nghèo và cho vay đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở các địa phương. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường đào tạo, đào tạo lại cho người lao động của doanh nghiệp; đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn bị tiếp cận việc làm có tay nghề, việc làm mới.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, thu hút người lao động quay trở lại làm việc và tiếp tục hỗ trợ người sử dụng lao động phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Rà soát, sớm thực hiện đầu tư xây dựng các khu nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp, nơi tập trung nhiều công nhân lao động để người lao động đến lưu trú, sinh sống và làm việc. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần ổn định lực lượng lao động tại doanh nghiệp, phát triển hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đỗ Quyên