Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HOÁ

(16:15 | 01/05/2022)

Nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn (CĐ) vững mạnh ở các loại hình cơ sở, phải được nhìn nhận từ nhiều phía, nhất là ngoài sự tự thân vận động của các cấp CĐ, thì sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp hoạt động của cấp uỷ và chính quyền có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi CĐ luôn được nhìn nhận là một tổ chức quần chúng rộng lớn của người lao động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia cùng với chính quyền trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội... 

          Nhìn lại công tác xây dựng tổ chức CĐ thời gian qua, trong điều kiện nền kinh tế của cả nước nói chung và kinh tế tỉnh ta gặp nhiều khó khăn, bất lợi, nhất là đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh, gây nên những hạn chế khó khăn cho hoạt động CĐ, nhất là thực hiện các nhiệm vụ chăm lo đời sống, việc làm và và giải quyết các chính sách, an sinh xã hội cho người lao động.

          Tuy nhiên, với mục tiêu xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh luôn được xem là nhiệm vụ sống còn, quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức CĐ hoạt động trong cơ chế thị trường. Vì vậy, trong thời gian qua, các cấp CĐ và đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã không ngừng phát huy tốt vai trò của mình để xây dựng nhiều nội dung, phương thức đổi mới hoạt động phù hợp, sát thực tiễn ở các loại hình CĐCS; vận động CNVCLĐ quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đưa các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức CĐ đi vào cuộc sống của người lao động; nổ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp CĐ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 1.460 CĐCS-NĐ ở tất cả các loại hình cơ sở. Nhìn chung hoạt động của các CĐCS đều đạt được những thành tích vượt trội, nhất là CĐCS trong các doanh nghiệp, luôn coi trọng việc xây dựng CĐCS vững mạnh chính là góp phần xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Nhờ vậy, trong cơ chế thị trường, không ít doanh nghiệp trong tỉnh đã trưởng thành, trụ vững và phát triển mạnh mẽ. Nguyên nhân sâu xa chính là do các doanh nghiệp này đã và đang coi trọng công tác xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh gắn liền với xây dựng văn hoá cho mình. Trong đó quan tâm lấy việc bồi dưỡng chính trị, văn hoá kinh doanh, nâng cao tay nghề để làm chủ công nghệ mới, giáo dục tinh thần hợp tác, đoàn kết giữa từng dây chuyền sản xuất, từng phân xưởng, coi trọng xây dựng thiết chế và đời sống văn hoá doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh sản xuất, sáng tạo ra nhiều mặt hàng có sức cạnh tranh trên thị trường. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp từng thời điểm gặp phải những khó khan, thách thức do tác động bất lợi của đại dịch Covid gần đây, nhưng CĐCS đã chủ động tham gia tích cực với  chủ doanh nghiệp tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Hầu hết CĐCS chủ động phối hợp cùng với người sử dụng lao động quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người lao động, thông qua việc tổ chức hội nghị người lao động một cách dân chủ, thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể, ban hành quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, giao kết Hợp đồng lao động đúng theo luật định và có lợi cho người lao động, góp phần giữ vững và bảo đảm sự hài hoà ổn định, tiến bộ trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Các phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng và tiết kiệm đạt hiệu quả cao. Hoạt động CĐ trong các loại hình đơn vị hành chính-sự nghiệp, nội dung, phương thức ngày càng tiến bộ rõ rệt, có nhiều sáng tạo đổi mới trong việc vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của CĐ áp dụng điều kiện đặc thù của từng đơn vị, do vậy mọi hoạt động phong trào không còn đơn điệu, xơ cứng, máy móc, đã có sức lôi cuốn, tập hợp đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng thực hiện, tạo nên phong trào sâu rộng; CĐCS cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, vận động CBCC thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tích cực học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và từng công việc cụ thể của mỗi cá nhân.

Từ nhận thức đúng cũng như trách nhiệm cao của mỗi cấp CĐ và ý thức tự giác của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần đưa kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2021 lên 1.199 cơ sở đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh, chiếm tỷ lệ hơn 93% so với tổng số cơ sở, trong đó 258 CĐCS hoàn thành xuất sắc, chiếm tỷ lệ gần 18,2%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 1.091 CĐCS, chiếm 77%; hoàn thành nhiệm vụ” là 68 CĐCS, chiếm 4.8%. Đây là kết quả vượt so với Nghị quyết của BCH LĐLĐ tỉnh đề ra cho các năm gần đây.

Đạt được những thành tựu nổi bật đó, trước hết do các cấp CĐ đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, gắn liền với xây dựng văn hoá ở cơ quan, đơn vị, doanh nghịêp, coi nhiệm vụ xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh là chìa khoá dẫn tới thành công trong việc thực hiện các chức năng của tổ chức CĐ trong giai đoạn hiện nay./.

Quốc Hùng