Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Đồng chí Trương Thanh Thúy làm tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang

(21:18 | 06/09/2021)

Chiều 6/9/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, Khóa X (nhiệm kỳ 2018-2023) để bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Các đồng chí Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và 22 đồng chí trong Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Huỳnh cho rằng từ đầu nhiệm kỳ, các đồng chí được trúng cử vào ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh trong thời gian qua đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ. Với vai trò Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Trần Thanh Việt phát huy trí tuệ tập thể cùng tập thể ban chấp hành nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ với nhiều hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Việt có bước trưởng thành từ cơ sở… Để thực hiện công tác điều chỉnh, đánh giá, sắp xếp lại công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, kiện toàn một số chức danh chuẩn bị cho đại hội một số ngành, Thường trực Tỉnh ủy rà soát, đánh giá, sắp xếp đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, trong đó, có xem xét trường hợp đồng chí Trần Thanh Việt…

Cũng theo đồng chí Mai Văn Huỳnh, việc điều động, phân công, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ là việc làm thường xuyên để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời đáp ứng yêu cầu luân chuyển các đồng chí cấp ủy trẻ được phát triển ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo. Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang xem xét điều động, xin ý kiến hiệp thương với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bầu bổ sung đồng chí Trương Thanh Thúy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hùng thông qua Công văn số 560-CV/ĐĐTLĐ, ngày 3-8-2021 của Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, phúc đáp Công văn số 207-CV/TU, ngày 20-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang. Theo đó, Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý chủ trương về việc điều động đồng chí Trần Thanh Việt - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thôi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh để nhận nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang. Đồng ý chủ trương giới thiệu đồng chí Trương Thanh Thúy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Lê Thanh Hùng cũng thông qua Thông báo số 367-TB/TU, ngày 13-8-2021 về việc điều động, giới thiệu nhân sự. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất điều động, giới thiệu đồng chí Trương Thanh Thúy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại biểu bỏ phiếu bầu đồng chí Trương Thanh Thúy vào ban thường vụ và giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả bầu cử, có 95,45% đại biểu đồng ý bầu đồng chí Trương Thanh Thúy vào ban chấp hành, 100% đại biểu đồng ý bầu đồng chí Trương Thanh Thúy vào ban thường vụ, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu ra mắt hội nghị, đồng chí Trương Thanh Thúy cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm, tạo điều kiện, giao nhiệm vụ, cảm ơn tập thể Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã tin tưởng bầu đồng chí vào ban chấp hành, ban thường vụ, bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Trương Thanh Thúy hứa thời gian tới sẽ cùng tập thể ban chấp hành, ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa đồng chí Trần Thanh Việt - Tỉnh ủy viên, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Đại biểu bỏ phiếu bầu đồng chí Trương Thanh Thúy vào Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023

Bảo Anh