Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH: TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐOÀN VIÊN THỰC HIỆN NGHIÊM LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

(09:58 | 29/04/2021)

Công đoàn Viên chức tỉnh trực tiếp quản lý 69 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với 5.260 đoàn viên công đoàn. Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh tích cực chỉ đạo các CĐCS triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ).

Với mục tiêu nâng cao hơn nữa nhận thức của đoàn viên, CCVCLĐ về tác hại của thuốc lá và lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, hàng năm, Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyên truyền lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và việc triển khai xây dựng môi trường không có khói thuốc lá gắn với phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Để các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá đi vào cuộc sống, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo các CĐCS đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền; triển khai hệ thống bảng biểu, panô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi tuyên truyền tại nơi làm việc; gắn biển báo “Cấm hút thuốc lá” tại những địa điểm dễ quan sát của phòng làm việc, phòng họp, hành lang để mọi đoàn viên, CCVCLĐ dễ nhận biết. Vận động đoàn viên, CCVCLĐ và mọi người trong gia đình hạn chế sử dụng thuốc lá, tiến tới không sử dụng thuốc lá tại nơi làm việc, trong đám cưới, đám tang và các lễ hội. Đối với những CCVCLĐ đang còn hút thuốc lá, trực tiếp động viên hạn chế để tiến tới không hút thuốc lá. Đồng thời, đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của đoàn viên, CCVCLĐ.

Cùng với đó, hàng năm, Công đoàn Viên chức còn chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Qua công tác giám sát đã kịp thời nhắc nhở và uốn nắn đoàn viên, CCVCLĐ thực hiện nghiêm các quy định về cơ quan xanh, sạch, đẹp, môi trường làm việc không khói thuốc...

Nhờ sự vào cuộc tích cực của các CĐCS và lãnh đạo cơ quan, đơn vị mà CCVCLĐ có được thông tin đầy đủ về tác dụng của việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá; tỷ lệ người hút thuốc lá năm sau giảm hơn năm trước, hạn chế phát sinh người hút thuốc mới. Điều đáng phấn khởi là đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và chuyển đổi hành vi của cả người hút thuốc và những người không hút thuốc, hầu hết anh em đã tự giác không hút thuốc trong phòng làm việc, đồng thời mọi người còn nhắc nhở nhau cùng thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác này vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá của một số cơ quan, đơn vị còn chưa thực sự được quan tâm; vẫn còn tình trạng CCVCLĐ hút thuốc trong trụ sở làm việc.

Thời gian tới để các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá đi vào cuộc sống, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, CCVCLĐ về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, những hành vi bị nghiêm cấm; tổn thất về sức khỏe và kinh tế do sử dụng thuốc lá.

Hai là, tuyên truyền, vận động đoàn viên, CCVCLĐ thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, các cơ sở y tế, nơi công cộng, các khu vực sản xuất, nơi có nguy cơ cháy nổ cao; khuyến khích đoàn viên, CCVCLĐ và gia đình không sử dụng thuốc lá trong các lễ hội, đám cưới, đám tang, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng.

Ba là, chỉ đạo các CĐCS thực hiện quy định về việc treo hệ thống biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực quy định cấm theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá như việc treo biển báo cấm hút thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc, phòng ăn, hành lang, cầu thang và các khu vực công cộng khác trong cơ quan có quy định cấm hút thuốc lá; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; đưa tiêu chí không hút thuốc lá vào việc bình xét thi đua hàng năm.

Nguyễn Văn Năng