Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(13:10 | 03/08/2020)

Những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành (Kiên Giang) phối hợp Công an huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

Để phát huy vai trò của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành và Công an huyện đã xây dựng nhiều chương trình phối hợp triển khai thực hiện và xây dựng phong trào; phối hợp ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tình hình mới. Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đều hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai thực hiện chương trình phối hợp trong các cấp công đoàn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động luôn được các cấp công đoàn huyện Châu Thành chú trọng. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động, tuyên truyền xây dựng ý thức văn hóa giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động... Qua đó, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm, ý thức trong an toàn lao động, bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Hàng năm, có 98% đoàn viên công đoàn tham gia ký kết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; 100% các cơ quan, trường học giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; 98% cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành phối hợp Công an huyện thực hiện công tác ứng phó nhanh với đình công và ngừng việc tập thể trong các doanh nghiệp. Phối hợp lực lượng công an, bám nắm cơ sở, cung cấp thông tin chính sách để giải quyết các mối nguy cơ tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên tổ chức tư vấn pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp các ngành chức năng giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp, không để hiện tượng đình công, lãn công xảy ra. Việc phối hợp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện tốt tại các đơn vị xã, thị trấn, doanh nghiệp, trường học; duy trì và phát huy có hiệu quả phong trào “Vì sự bình yên cuộc sống”.

Từ những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện Châu Thành cho thấy vai trò hoạt động tích cực của các cấp công đoàn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Phong đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Minh Nhựt