Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Vai trò, vị thế của Công đoàn Việt Nam ngày càng được nâng lên trong đời sống xã hội

(16:11 | 24/07/2019)

Cách đây tròn 90 năm, ngày 28-7-1929, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn trong quá trình phát triển của phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Năm 1983, tại Đại hội V Công đoàn Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28-7-1929 làm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Từ khi ra đời đến nay, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và phát triển với các tên gọi khác nhau: Công hội đỏ (1929-1936); Nghiệp đoàn, Hội ái hữu (1936-1939); Hội công nhân phản đế (1941-1946); Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946-1961); Tổng Công đoàn Việt Nam (1961-1988); Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1988 đến nay). Cho dù với tên gọi nào, Công đoàn Việt Nam thật sự là trung tâm tập hợp, tổ chức và đoàn kết của công nhân lao động Việt Nam, đóng vai trò to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ cách mạng.

Hiện Công đoàn Việt Nam có hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (chiếm 21% tổng số lao động và 11% dân số cả nước); là nguồn lực rất quan trọng của đất nước với đóng góp hơn 60% tổng sản phẩm xã hội và 70% ngân sách quốc gia. Các cấp công đoàn từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng đến lợi ích của người lao động và phù hợp quá trình phát triển của đất nước, với phương châm “ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”. Trong đó, các cấp công đoàn đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời, tham gia xây dựng, hoàn thiện nhiều chính sách, pháp luật liên quan mật thiết đến người lao động.

Nhiệm kỳ 2013-2018, Công đoàn Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong việc chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Chương trình “Tết sum vầy” được triển khai từ năm 2015, huy động được hơn 8.500 tỷ đồng để hỗ trợ, tạo điều kiện cho hơn 8 triệu lượt đoàn viên, người lao động được sum họp với gia đình. Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã trở thành hoạt động có ý nghĩa nhân văn to lớn; trong 5 năm qua đã giúp trên 20.000 gia đình đoàn viên nghèo xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà, với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm tiếp tục được nhân rộng, góp phần tạo việc làm cho hơn 350.000 lao động mỗi năm. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, như: Nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật…

Từ đó, Công đoàn Việt Nam đã góp phần thúc đẩy phát triển các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động. Các cấp công đoàn đã cụ thể hóa các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và các hoạt động văn hóa, thể thao đạt nhiều kết quả thiết thực. Ngoài ra, các cấp công đoàn đã tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp nhiều đoàn viên ưu tú, bổ sung cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn…

Trong suốt 90 năm kể từ khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Vị thế của tổ chức Công đoàn trong xã hội ngày càng được nâng lên, quan hệ quốc tế của Công đoàn Việt Nam từng bước được mở rộng. Giai cấp công nhân Việt Nam xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng, lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023).

Mai Tưởng