Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động

(12:05 | 15/10/2018)

Để nâng cao hiệu quả công tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Quốc đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở; nội dung, hình thức tuyên truyền được đổi mới phù hợp người lao động.

Những năm qua, các cấp Công đoàn trong huyện Phú Quốc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các Nghị quyết của tỉnh và Huyện ủy Phú Quốc; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp… Hàng năm, LĐLĐ huyện đã cụ thể hóa trong các chương trình công tác, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Công đoàn các cấp chủ động báo cáo cấp ủy đảng, phối hợp chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CNVCLĐ. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, song song với việc học tập, nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng của Bác, các cấp Công đoàn đã lồng ghép các phần việc làm theo phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ sở, đơn vị, làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm, lối sống của CNVCLĐ.

LĐLĐ huyện Phú Quốc đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tham mưu cấp ủy đảng, phối hợp chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5)... với hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (CQĐVDN). Từ đó, vai trò, vị trí của Công đoàn cơ sở và đời sống của CNVCLĐ được quan tâm đúng mức. LĐLĐ huyện chủ trì phối hợp các cơ quan, ban, ngành tổ chức các cuộc thi, hội thi, giải thể thao thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam được các cấp Công đoàn trong huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp tình hình thực tế CQĐVDN; hình thức hoạt động phong phú, tạo khí thế sôi nổi, thu hút sự tham gia đông đảo của CNVCLĐ.

LĐLĐ huyện thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động công tác với các cơ quan, đơn vị, như: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn. Thực hiện chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”, LĐLĐ huyện tổ chức triển khai, chỉ đạo các công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện; tuyên truyền vận động CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tham gia với chủ doanh nghiệp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, cử người đi học, phân công người bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho người lao động. LĐLĐ huyện phối hợp ngành liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện những nội dung đã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn văn hóa của từng CQĐVDN theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Lao động tỉnh về hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đã ban hành; hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp thủ trưởng CQĐVDN tự chấm điểm CQĐVDN đạt chuẩn văn hóa.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ, LĐLĐ huyện Phú Quốc tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền về Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường giám sát thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ. Các Công đoàn cơ sở cần đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyền truyền, giáo dục pháp luật không chỉ thông qua hội nghị, hệ thống truyền thanh, công tác hòa giải ở cơ sở, hoạt động tổ tuyên truyền, tư vấn pháp luật mà bằng những hình thức khác, như: Tọa đàm, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt cảnh tình huống, lời ca, tiếng hát, cấp phát tài liệu hỏi - đáp, tờ gấp, treo panô, áp phích, trang bị tủ sách pháp luật... Chú trọng lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các buổi sinh hoạt Công đoàn.

Trần Xuân