Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Liên đoàn Lao động tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động

(12:04 | 15/10/2018)

Công tác tuyên truyền, giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Qua đó, tập hợp, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để đoàn viên, CNVCLĐ có điều kiện tiếp xúc với thông tin, với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Công đoàn. Nhân các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương, ngành, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã định hướng các cấp Công đoàn chủ động phối hợp chính quyền tổ chức phong trào thi đua sôi nổi gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Các cấp Công đoàn đã tổ chức, phối hợp tổ chức trên 6.000 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút gần 300.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Trong Tháng Công nhân và Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28-7 hàng năm, các cấp Công đoàn tổ chức trên 1.500 cuộc tuyên truyền, thu hút 140.842 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham dự tuyên truyền cổ động.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp đoàn viên, CNVCLĐ được tiếp cận thông tin, LĐLĐ tỉnh xuất bản Bản tin Công đoàn (1 số/tháng, 3.000 cuốn/số); phối hợp Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang xây dựng chuyên mục Lao động và Công đoàn, Người Lao động Kiên Giang. Từ năm 2013 đến nay, trên 700 tin, bài được đăng trên Báo Kiên Giang; trên 300 phóng sự, tin phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Kiên Giang với nội dung về hoạt động của hệ thống Công đoàn, nêu gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, giải đáp về chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động. Đặc biệt, cùng sự phát triển của công nghệ thông tin, LĐLĐ tỉnh xây dựng Trang thông tin điện tử Công đoàn Kiên Giang, đã có trên 1.000 tin, bài, văn bản được đăng tải, kịp thời thông tin về các hoạt động công đoàn, văn bản pháp luật liên quan đến người lao động, các văn bản chỉ đạo, điều hành trong hoạt động Công đoàn.

Thời gian tới, các cấp Công đoàn tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, CNVCLĐ, trọng tâm là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp trong tỉnh; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, từ đó làm nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp tình hình đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là công nhân lao động trong các doanh nghiệp; phát huy hiệu quả tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở... nhằm nâng cao hơn nhận thức của cán bộ công đoàn các cấp về công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ. Tuyên truyền sâu rộng về công tác chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên công đoàn; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên... Qua đó, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn trong mối quan hệ chính trị với Đảng, chính quyền và trong xã hội.

Quốc Hùng