Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế đối với công chức cấp huyện

(13:45 | 25/11/2022)

Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế đối với công chức, trong đó có công chức cấp huyện được quy định tại Điều 7 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.  

Công chức trong cơ quan hành chính cấp huyện được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP

Điều 7. Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế

1. Những người đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

3. Những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế đối với công chức cấp huyện bao gồm:

- Công chức cấp huyện đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

- Công chức cấp huyện đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

- Công chức cấp huyện đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp huyện gồm những người được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP như sau: 

- Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng và người làm việc trong Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng và người làm việc trong văn phòng Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân;

- Người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân.

Trích từ Báo Lao động