Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Từ hôm nay, viên chức ngành nào sẽ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học?

(09:34 | 02/09/2022)

Viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở sẽ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Theo Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL, viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở sẽ được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học từ ngày 25.8.2022.

Hiện nay, viên chức văn hóa cơ sở phải đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

Có kiến thức cơ bản về phương pháp hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa cơ sở, nhà văn hóa;

Có kinh nghiệm hướng dẫn về chuyên môn trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được phân công thực hiện;

Biết sử dụng các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho chuyên môn nghiệp vụ được phân công và hiểu biết những nguyên tắc về an toàn lao động nghề nghiệp.

Đồng thời, Thông tư này cũng hướng dẫn xếp lương cho các chức danh viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở cụ thể tại Khoản 1 Điều 11:

Đối với chức danh nghề nghiệp phương pháp viên, chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Chức danh nghề nghiệp phương pháp viên hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Đối với chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa, chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa hạng II được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa hạng III được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Chức danh nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa hạng IV được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Trích từ Báo Lao động