Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Mức lương cơ sở 2022 dùng làm căn cứ để tính các khoản nào?

(09:30 | 02/09/2022)

Không chỉ dùng để tính lương công chức, viên chức, mức lương cơ sở 2022 còn là căn cứ để tính các khoản sinh hoạt phí, hoạt động phí, xác định khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa…

Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở như sau:

Điều 3. Mức lương cơ sở

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 1.7.2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

3. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết 34/2021/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 nêu rõ:

“1. Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.”

Như vậy, đối với nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ thực hiện lùi cải cách tiền lương từ 1.7.2022 đến khi có văn bản hướng dẫn chính thức. Hiện nay, mức lương cơ sở 2022 vẫn là 1.490.000 đồng/tháng. 

Trích từ Báo Lao động