Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Chuyển người lao động làm công việc khác có cần văn bản đồng ý?

(15:56 | 28/06/2022)

Trong thực tế, do nhu cầu sản xuất kinh doanh, nhiều trường hợp doanh nghiệp phải chuyển một số người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã ký kết. Vậy trường hợp chuyển người lao động như vậy có cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động không? 

Về nội dung này, Khoản 1 Điều 29 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm; trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản.

Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Như vậy, trường hợp điều chuyển người lao động trong thời hạn 60 ngày thì không cần phải có đồng ý bằng văn bản của người lao động mà chỉ cần thông báo trước 3 ngày làm việc cho người lao động biết.

Trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm thì chỉ được thực hiện khi người lao động đồng ý bằng văn bản.

Khoản 2 Điều 11 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

c) Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không đúng lý do; thời hạn hoặc không có văn bản đồng ý của người lao động theo quy định của pháp luật.

Mức phạt trên là với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP). Như vậy, trường hợp người sử dụng lao động chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không có văn bản đồng ý của người lao động thì sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng nếu là cá nhân và từ 6.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với tổ chức.

Trích từ Báo Lao động