Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

(14:50 | 16/05/2022)

Để tổ chức Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đạt hiệu quả, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại nơi làm việc.

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy về QCDC đến 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, trọng tâm là Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ; Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ, ngày 11/112021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời, tổ chức 10 lớp tập huấn xây dựng QCDC cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân và thành viên Ban Chỉ đạo QCDC tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua tập huấn, nhiều đơn vị tiến hành sửa đổi, bổ sung quy chế hoặc xây dựng quy chế mới nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật, đặc thù cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. LĐLĐ tỉnh phối hợp Ban Quan hệ Lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng đối thoại và thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp chế biến thủy sản cho 15 cán bộ công đoàn tỉnh, cán bộ hiệp hội, người sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước.

LĐLĐ tỉnh chỉ đạo tốt việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị NLĐ. Qua đó, có 131,91% số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao; 119,41% số doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ (vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao). Việc phối hợp tổ chức hội nghị CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị và hội nghị NLĐ trong các doanh nghiệp được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy định. Nội dung, quy trình tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị NLĐ đều có nâng lên về chất lượng. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trong tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên như tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước từng bước được nâng lên. Chất lượng, nội dung giám sát ngày càng đi vào thực chất, nhất là giám sát việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động. Kịp thời đề xuất, kiến nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động khắc phục những hạn chế thiếu sót về thực hiện QCDC.

Công tác chỉ đạo thực hiện QCDC tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả, năm 2021, đã tổ chức 158 cuộc đối thoại định kỳ. Có 18 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký mới thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số công đoàn cơ sở có thỏa ước lao động tập thể lên 167/196, đạt 85,20%. Hầu hết các bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết đều có điều, khoản có lợi hơn cho người lao động so quy định pháp luật như thưởng lễ, tết, thưởng chuyên cần, chế độ tham quan, nghỉ dưỡng, thưởng đóng góp, thâm niên làm việc trong doanh nghiệp, trong đó có từ 3 điều khoản trở lên có lợi hơn so quy định của pháp luật. 138/167 bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết có điều, khoản có lợi hơn cho người lao động, chiếm 82,63%.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, NLĐ ở nhiều doanh nghiệp không có việc làm, thậm chí phải tạm dừng hoạt động; một số doanh nghiệp đã áp dụng mô hình “3 tại chỗ” để đảm bảo an toàn cho NLĐ. Trong bối cảnh này, các cấp Công đoàn đã tập trung vận động NLĐ chung tay, chia sẻ với chủ doanh nghiệp, ổn định tình hình để phục hồi sản xuất kinh doanh. Điều đó cho thấy, khi QCDC được thực hiện tốt, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ đoàn kết, ổn định và phát triển.

Thúy Hạnh