Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh truyền thông, vận động để người lao động không lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần

(10:03 | 19/04/2022)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đề nghị đẩy mạnh truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó nhấn mạnh đến việc tuyên truyền, vận động để người lao động không lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Theo đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội các địa phương có trách nhiệm phối hợp với hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập nhóm truyền thông trực tiếp tại các sàn giao dịch việc làm, giúp người lao động hiểu rõ tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội. Người lao động không nên hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thay vào đó nên bảo lưu số năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc tiếp tục tham gia theo hình thức đóng bảo hiểm xã hội, nhằm cộng nối thời gian tham gia để đủ điều kiện thụ hưởng các chế độ an sinh khi về già.

Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, công tác truyền thông được thực hiện theo hình thức cử cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội thường xuyên đến vận động trực tiếp tại đơn vị sử dụng lao động; đồng thời, phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất truyền thông trực quan bằng tờ rơi, tờ gấp, đăng trên bảng tin, phát phóng sự ngắn trên bảng điện tử của các doanh nghiệp. Ngoài ra, hoạt động truyền thông cần được chú trọng triển khai tại bộ phận một cửa của cơ quan Bảo hiểm xã hội, trên môi trường internet, trên các trang mạng xã hội; tăng cường truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở...

Trung Minh