Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

LĐLĐ TỈNH: CHĂM LO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU

(15:04 | 05/04/2021)

Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động (NLĐ) là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Công đoàn. Trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã không ngừng đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công nhân viên chức, NLĐ, đặc biệt trong một năm dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới. Phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn đã phỏng vấn đồng chí Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang về vấn đề này.

Toàn tỉnh Kiên Giang hiện trên 9 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký là 124.847 tỷ đồng, với lực lượng lao động 106.000 người; có 35.570 lượt lao động được giải quyết việc làm, đạt 101,63% so với kế hoạch của tỉnh; thu nhập bình quân chung của NLĐ khoảng 4,5 triệu đến 5,2 triệu đồng/người/tháng; việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được quan tâm tốt hơn; công tác đảm bảo an toàn lao động được các cấp công đoàn phối hợp cùng chính quyền cùng cấp tăng cường chỉ đạo, thực hiện.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới từ các cơn bão, tình hình dịch bệnh Covid-19…, đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận CNVCLĐ trong các doanh nghiệp chậm được cải thiện, dẫn đến việc làm, tiền lương, thu nhập của NLĐ cũng gặp không ít khó khăn; một số doanh nghiệp nhỏ, năng lực cạnh tranh sản phẩm yếu, thêm vào đó là việc thiếu nguyên liệu, vật liệu sản xuất, xuất khẩu gặp khó khăn, thị phần bị thu hẹp đã làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh cũng như việc làm, thu nhập của NLĐ; còn một số đoàn viên, CNVCLĐ hiện chưa có nhà ở phải đi thuê bên ngoài nên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và lao động sản xuất; tình trạng nợ đọng BHXH, kinh phí công đoàn dây dưa kéo dài của một số doanh nghiệp chưa được khắc phục triệt để làm ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.

Xác định chăm lo đời sống NLĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nội dung thực hiện sát với đặc điểm địa bàn và tình hình nhiệm vụ, công tác của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, sâu sát cơ sở, gần gũi NLĐ, kịp thời nắm bắt tình hình CNVCLĐ, không để những đột biến xảy ra trong các quan hệ lao động...; công tác tổ chức hội nghị CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị được các cấp công đoàn quan tâm phối hợp thực hiện; việc phối hợp với NSDLĐ tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ trong các doanh nghiệp được quan tâm sâu sát... Kết quả trong năm đã có 1.297 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC; có 141 doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ (trong đó, 03 DN nhà nước, 138 DN ngoài khu vực nhà nước); có 139 doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (trong đó, có 03 DN nhà nước, 136 DN ngoài khu vực nhà nước); có 37 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký mới TƯLĐTT...

LĐLĐ tỉnh cũng phối hợp với các Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ chính sách của NLĐ; chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường phối hợp, tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Qua kiểm tra, giám sát có trên 100 lượt kiến nghị, đề xuất yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục tập trung vào việc như: ký kết hợp đồng lao động, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện quy chế dân chủ, chế độ BHXH, KPCĐ...

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với UBND huyện Châu Thành tổ chức “Tết sum vầy” năm 2020 cấp tỉnh tại Khu Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành. Tại chương trình có gần 600 đại biểu tham dự; vận động các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia “phiên chợ nghĩa tình” cung cấp bán hàng giảm giá ưu đãi cho đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức tặng quà và tiền mặt cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, con của đoàn viên khó khăn học giỏi...

Tập trung triển khai kế hoạch tổ chức “Tháng Công nhân” năm 2020 với chủ đề “Nâng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt” gắn với hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo không tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân ở các cấp công đoàn mà tập trung vào những hoạt động cụ thể để thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, vừa nỗ lực cao nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong năm, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp và tổ chức Đoàn công tác cấp tỉnh kịp thời thăm, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tại nạn lao động, gia đình thiên tai, hỏa hoạn tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng; chỉ đạo các cấp công đoàn phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, gặp khó khăn trong cuộc sống... Qua đó, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân trong các mô hình hay, cách làm tốt, sáng tạo, giải pháp mang lại hiệu quả, thiết thực. Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ được lãnh đạo, quan tâm chỉ đạo thực hiện, chủ động, thương lượng, ký kết thỏa thuận hợp tác mới, tạo điều kiện cho đoàn viên, NLĐ được tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống đoàn viên, NLĐ.

Hoạt động xã hội của các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn quỹ hỗ trợ việc làm; phong trào góp vốn xoay vòng không tính lãi, ký tín chấp vay vốn Ngân hàng trong CNVCLĐ ở nhiều cơ quan, đơn vị được duy trì thường xuyên, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho đoàn viên, NLĐ;...

Trước hết, các cấp công đoàn tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật để NLĐ tự biết bảo vệ mình trong các quan hệ lao động. Bên cạnh đó, công đoàn chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ. Các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với người sử dụng lao động và chính quyền cùng cấp, phát huy dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng nội quy, quy chế tại nơi làm việc; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, năng lực vững vàng, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội… và các chế độ, chính sách có liên quan đến NLĐ. Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cấp cơ sở để trang bị những kiến thức, kỹ năng hoạt động, rèn luyện bản lĩnh để cán bộ công đoàn mạnh dạn đứng ra bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ. Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động, tiến tới xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 22/CT-TW của Ban Bí thư khoá X.

Cùng với đó, các cấp công đoàn tăng cường phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của NLĐ, coi đây là việc làm thường xuyên của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, tích cực khai thác các nguồn vốn  để cho CNLĐ vay với lãi suất ưu đãi đầu tư tạo thêm việc làm phát triển kinh tế…

Thu Trang