Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ AN SINH XÃ HỘI

(09:15 | 19/04/2021)

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn” nhằm kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Mỗi năm, các cấp công đoàn vận động đoàn viên, CNVCLĐ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, vận động mạnh thường quân trong tỉnh và ngoài tỉnh đóng góp trên 2,7 tỷ đồng, qua đó kịp thời hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trên 80 căn nhà “Mái ấm công đoàn”. Tiếp tục thực hiện chương trình nhà “Mái ấm công đoàn” giai đoạn 2018-2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp và người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình nhà “Mái ấm công đoàn”, vận động đoàn viên, CNVCLĐ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn” nhằm kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hoạt động tết sum vầy, Tháng công nhân, ngày hội công nhân; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Kiên Giang, Báo Lao động, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh - Truyên hình Kiên Giang, Bản tin Công đoàn, website Công đoàn ...

Các cấp công đoàn vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gắn với chủ động khảo sát, lập hồ sơ nhà ở “Mái ấm công đoàn” để kịp thời đề nghị hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Năm 2020, các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ và các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ “Mái ấm công đoàn” với sồ tiền gần 3,4 tỷ đồng (trong đó doanh nghiệp hỗ trợ trên 680 triệu đồng); đã hỗ trợ cất mới và sửa chữa 103 căn (76 căn xây mới, 27 căn sửa chữa) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, vượt 83 căn so với chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao (chỉ tiêu giao 20 căn).

Nhìn chung, chương trình nhà “Mái ấm công đoàn” đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần thực hiện tốt chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới, chính sách an sinh xã hội của tỉnh; giúp đoàn viên, CNVCLĐ có nhà mới, có điều kiện sinh sống tốt hơn, yên tâm công tác, lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều trường hợp đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhưng chưa được hỗ trợ, nguyên nhân do nguồn quỹ vận động còn ít (trên tinh thần tự nguyện, bình quân 40.000 đồng/người/năm). Nhiều trường hợp đoàn viên khó khăn về nhà ở nhưng không có đất để cất nhà hoặc không đủ kinh phí đối ứng để xây dựng, sửa chữa nhà.

Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình nhà “Mái ấm công đoàn” năm 2021 cũng như những năm tiếp theo, các cấp công đoàn cần tổ chức thực hiện tốt một số nội dung:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” trong các cấp đoàn nhằm kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân nói chung và đoàn viên, CNVCLĐ nói riêng, thiết thực góp phần thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa chương trình nhà “Mái ấm công đoàn” trong các cấp công đoàn, phát huy tinh thần thương yêu tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau với truyền thống lá lành đùm lá rách của người Việt Nam trong đoàn viên, CNVCLĐ, từ đó tự nguyện tham gia đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn”. Trong đó, tập trung tuyên truyền nhân các sự kiện quan trọng của tổ chức công đoàn như: Tết sum vầy, Tháng công nhân, kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7)… Phấn đấu vận động từ 95% trở lên đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn” trở lên.

Các cấp công đoàn chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp và người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình nhà “Mái ấm công đoàn”; vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp Quỹ  “Mái ấm công đoàn” trên tinh thần tự nguyện, mỗi công đoàn cơ sở phấn đấu vận động mỗi đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp ít nhất 40.000 đồng/năm.

Quá trình tuyên truyền, vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn” cần gắn liền với khảo sát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên; tổ chức thẩm định, xét chọn đối tượng phải đúng tiêu chuẩn và hỗ trợ kịp thời, tập trung vào các đợt như hoạt động Tháng công nhân (tháng 5), Ngày Quốc tế lao động (1/5), Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), tết sum vầy...

Nguyễn Minh Dũng