Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Nhiều ý kiến đóng góp xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

(10:47 | 07/05/2021)

Chiều 6-5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Gần 50 đại biểu là lãnh đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh dự hội nghị.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016 với nhiều nội dung điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi nổi bật. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội được Chính phủ, các bộ, ngành liên quan ban hành cơ bản đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực thi chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội còn một số hạn chế, bất cập như: Diện bao phủ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật cũng như quy mô tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp. Quỹ hưu trí và tử tuất khó đảm bảo cân đối dài hạn. Chính sách bảo hiểm xã hội thiếu sự chia sẻ theo nghĩa rộng. Quy định điều kiện về thời gian tối thiểu được hưởng lương hưu quá chặt chẽ dẫn đến số người đang tham gia rời bỏ hệ thống bảo hiểm xã hội trước tuổi nghỉ hưu khá lớn. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần khá dễ dàng…

Theo đồng chí Trần Thanh Việt - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho rằng xuất phát từ những hạn chế, bất cập của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, việc đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Việc tổ chức hội nghị nhằm huy động trí tuệ của đội ngũ cán bộ công đoàn và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm xã hội; góp ý vào hồ sơ đề nghị xây dựng hoàn thiện Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và nguyện vọng chính đáng của người lao động, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của đất nước và đời sống người lao động.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hải Đăng - Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày dự thảo các văn bản cần lấy ý kiến gồm dự thảo đánh giá tác động của chính sách Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (giai đoạn 2016-2020); tờ trình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Dự thảo tờ trình của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề cập rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện 4 chính sách: Mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội; hoàn thiện các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội hiện hành.

Qua nghiên cứu các văn bản, nhiều đại biểu quan tâm nội dung chính sách hoàn thiện các chế độ bảo hiểm hiện hành. Theo đó dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) hướng tới hoàn thiện chế độ hưu trí theo hướng kết hợp hài hòa các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí. Theo một số đại biểu, nội dung này cần xem xét lại tính phù hợp vì việc chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp có thể phát sinh những bất cập như: Không công bằng đối với người đóng bảo hiểm xã hội cao; một số đơn vị, người sử dụng lao động điều chỉnh thu nhập đóng bảo hiểm của người lao động để giảm mức đóng bảo hiểm xã hội…

Nhiều đại biểu đồng tình việc điều chỉnh quy định điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng có lộ trình tiến tới chỉ giải quyết đối với người lao động khi đã hết tuổi lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu mà không có nhu cầu đóng tiếp, trừ trường hợp ra nước ngoài để định cư hợp pháp hoặc mắc bệnh hiểm nghèo mà có nhu cầu nhận một lần hoặc quy định trường hợp chưa hết tuổi lao động mà nhận bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng thấp hơn. Theo đồng chí Lê Thanh Tòng - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Kiên Lương, chính sách bảo hiểm xã hội nhằm mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội. Việc người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần, nhất là khi chưa hết tuổi lao động sẽ dẫn đến tình trạng người lao động mất thu nhập khi hết tuổi lao động, cuộc sống khó khăn, thậm chí trở thành gánh nặng của xã hội và Nhà nước. Do đó, việc điều chỉnh điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần chặt chẽ hơn sẽ góp phần thực hiện đạt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội của chính sách bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, việc giải quyết phải linh hoạt đối với từng trường hợp để đảm bảo đúng quy định và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Việt tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đối với những ý kiến kiến nghị, đề xuất về lộ trình nghỉ hưu; có chế tài xử lý người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội; quy định thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần; nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tập hợp đầy đủ, gởi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để góp phần xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Thanh Việt - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị

Bảo Anh