Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HÀ TIÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH “75 NGHÌN SÁNG KIẾN, VƯỢT KHÓ, PHÁT TRIỂN”

(11:20 | 16/03/2021)

Ngày 15/03, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Tiên tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đặng Kim Huệ- Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Tiên cho biết: Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” là một trong những nội dung trong kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân năm 2021” của Tổng LĐLĐ Việt Nam nhằm phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, tất cả công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có sáng kiến được thực hiện và áp dụng mang lại hiệu quả trong thời gian từ tháng 2/2021 đến ngày 01/5/2021 hoặc được nghiên cứu, đề xuất trước tháng 2/2021 nhưng bắt đầu triển khai thực tế trong tháng 2/2021 đến tháng 5/2021 và mang lại hiệu quả thiết thực, đều được tham gia chương trình.

Nội dung sáng kiến thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất; an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; giáo dục và y tế… Thời gian cập nhật sáng kiến tham gia chương trình từ ngày 10/3 đến 20/4/2021; công đoàn cơ sở (CĐCS) trực tiếp tổng hợp sáng kiến đã thẩm định đạt yêu cầu và cập nhật vào phần mềm quản lý chương trình theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Các thí sinh tham gia nộp bài trên phần mềm trực tuyến: https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/.

Tại hội nghị, đại diện 02 CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”./.

Đại diện CĐCS ký biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Phương Thảo