Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Liên đoàn Lao động huyện U Minh Thượng: Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(22:23 | 18/07/2019)

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện U Minh Thượng tập trung vận động xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”; chú trọng chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Cuộc - Chủ tịch LĐLĐ huyện U Minh Thượng, cho biết: Để thực hiện tốt các chuỗi hoạt động lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, trong “Tuần lễ cao điểm” từ ngày 21 đến 27-7, LĐLĐ huyện đã chú trọng chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh việc triển khai hướng dẫn đoàn viên tham gia các chương trình phúc lợi, giảm giá cho đoàn viên và vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CVNCLĐ) hưởng ứng chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”. Trong 1 tháng sau đợt phát động, LĐLĐ huyện đã vận động được hơn 118 triệu đồng (đạt trên 90% kế hoạch năm), kịp thời bình xét và làm thủ tục gửi LĐLĐ tỉnh giải ngân quỹ “Mái ấm Công đoàn” để cất mới 5 căn nhà cho đoàn viên, với tổng kinh phí 260 triệu đồng, trong đó có sự vận động hỗ trợ, đóng góp của các nhà hảo tâm 2 căn nhà với số tiền 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt nghị quyết, nhiệm vụ chỉ tiêu được giao trong năm 2019, 6 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện tổ chức phát động và thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch: Phát động nữ CNVCLĐ đăng ký thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt 100%; xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh đạt 97%, đã phát triển 7/10 đoàn viên, đạt chỉ tiêu tỉnh giao 70%; giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp 31 đảng viên... Công tác kiểm tra, giám sát công đoàn đã hoàn thành 11/18 cuộc, đạt 61% so kế hoạch năm, công tác tài chính công đoàn đã thực hiện thu 2% kinh phí đạt và thu đoàn phí công đoàn đạt trên 50% so dự toán được duyệt. Chỉ đạo kế toán công đoàn huyện lập kế hoạch, tổ chức cấp phát kinh phí cho CĐCS và hoàn thành hồ sơ quyết toán với cấp trên đúng theo quy định. Đến nay, các nội dung, chương trình, hoạt động trọng tâm và các chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao, đều được tập trung triển khai nghiêm túc, chất lượng và thực hiện cơ bản đạt, có nhiều điểm nhấn trong công tác tổ chức, điều hành, tạo tinh thần làm việc lành mạnh, tích cực, đoàn kết trong toàn hệ thống và đưa phong trào đi vào chiều sâu. Các hoạt động trọng tâm đều được ban chấp hành, ban thường vụ quan tâm, tham mưu kịp thời, chuẩn bị và tổ chức chu đáo, dưới sự chỉ đạo, theo dõi sát sao, trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy và Công đoàn cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Văn Cuộc - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thê, cá nhân xuất sắc trong buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (29/7/1929 - 29/7/2019)

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực trong 6 tháng cuối năm 2019 và quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập trung quan tâm chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển. Tiếp tuc tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, tăng cường phối hợp chính quyền và các ngành có liên quan, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác truyên tuyền giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết chính sách, pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ; đồng thời, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp từng loại hình CĐCS để mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể:

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác công đoàn. Có kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS sau đại hội, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chú trọng công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng chăm bồi kết nạp; tiếp tục quan tâm hoạt động nữ công và công tác cán bộ nữ, công tác bình đảng giới. Khảo sát thành lập Ban nữ công quần chúng ở những CĐCS có đủ điều kiện, nâng cao hoạt động của Ban Nữ công gắn với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, CNVCLĐ.

Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn theo hướng công khai, minh bạch; có các giải pháp xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc trích nộp 2% kinh phí công đoàn theo quy định Nghị định 191 của Chính phủ.

 Tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 217 của Bộ chính trị về giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và kế hoạch kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn theo Quyết định 833/QĐ-TLĐ. Rà soát, hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS phối hợp chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động đảm bảo theo quy định.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, tập trung phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch năm về công tác kiểm tra, giám sát theo hướng nâng dần số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; củng cố vững chắc uy tín của tổ chức và cán bộ Công đoàn. Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Nguyễn Thị Thuyến