Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC: Hỗ trợ 826 cán bộ, giáo viên, người lao động ốm đau, gặp khó khăn

(12:32 | 17/09/2018)

Công đoàn ngành Giáo dục vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019; đồng chí Phạm Văn Đằng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đến dự.

Năm học 2017-2018, các cấp Công đoàn trực thuộc Công đoàn ngành thăm hỏi, hỗ trợ 826 cán bộ, giáo viên, người lao động ốm đau, gặp khó khăn với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng từ nguồn quỹ Chương trình “Tiếp sức người Thầy” của ngành và nguồn vận động khác. Thực hiện tốt công tác vận động đoàn viên đóng góp Quỹ nhà ở “Mái ấm Công đoàn” được 150 triệu đồng, được Ban quản lý nhà ở “Mái ấm công đoàn” tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 5 căn, với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

Năm học 2018-2019, toàn ngành tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tập trung 9 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện tốt Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phối hợp chỉ đạo hiệu quả việc triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Triển khai và quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Phối hợp chính quyền đồng cấp thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ, nhà giáo, người lao động và cán bộ Công đoàn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ. Tích cực, tham gia quá trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra Công đoàn đúng kế hoạch đề ra. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân theo Nghị định 59/2017/NĐ-CP…

Dịp này, đoàn viên Đặng Hoài Ngọc - Chủ tịch CĐCS Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - Trung học cơ sở An Biên được nhận bằng “Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen chuyên đề thi đua “Dạy tốt - Học tốt” cho 1 tập thể, 5 cá nhân; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích tham gia phong trào thi đua chào mừng Đại hội X Công đoàn Kiên Giang.

CĐ Ngành Giáo Dục