Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Triển khai nhiều giải pháp chăm lo đời sống người lao động

(12:29 | 17/09/2018)

Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, tập trung hoạt động hướng về cơ sở, đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người lao động (NLĐ).

Theo báo cáo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, trong những tháng đầu năm, kinh tế tỉnh nhà có nhiều chuyển biến tích cực; phần lớn doanh nghiệp giữ vững nhịp độ sản xuất, kinh doanh nên tình hình lao động, việc làm, thu nhập của NLĐ cơ bản ổn định. Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 67.418 lao động, tuy nhiên, một số doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy sản gặp nhiều khó khăn do thiếu nguyên liệu làm ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của một bộ phận lao động. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp mặc dù “ăn nên làm ra” nhưng chưa chấp hành đúng chế độ, chính sách cho NLĐ; tình trạng nợ BHXH vẫn còn phổ biến... Vì vậy, LĐLĐ tỉnh đặt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ lên hàng đầu.

Để làm tốt công tác này, các cấp Công đoàn phối hợp các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra 9 doanh nghiệp về việc chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Công đoàn các cấp, nhất là Công đoàn cơ sở phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị NLĐ. Kết quả, có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cơ quan xã, phường, thị trấn đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, có 94/96 CĐCS doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên tổ chức hội nghị NLĐ, đạt 98%. Điều đáng ghi nhận, thông qua hội nghị NLĐ, nhiều doanh nghiệp phát huy tốt quyền dân chủ cơ sở, tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chất lượng các bản thỏa ước được nâng lên với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so quy định của pháp luật. 102/130 CĐCS doanh nghiệp phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ giữa công nhân, lao động (CNLĐ) với lãnh đạo doanh nghiệp; xây dựng các quy chế đối thoại tại doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên và NLĐ được quan tâm thực hiện. Công đoàn các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp cuối năm; thăm, tặng 9.188 phần quà tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng; 10 doanh nghiệp hỗ trợ 500 triệu đồng tiền tàu, xe cho 300 CNLĐ về quê ăn tết; trên 100 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho CNLĐ. LĐLĐ tỉnh tổ chức “Tết sum vầy” và tặng 270 phần quà cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp “Tháng Công nhân”, “Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động”, LĐLĐ tỉnh trích kinh phí, vận động các doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, tặng quà những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động... với số tiền trên 412 triệu đồng; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, động viên tinh thần, tạo động lực cho đoàn viên, NLĐ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ quyền, lợi ích, chăm lo đời sống NLĐ vẫn còn một số hạn chế: Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động trong các doanh nghiệp được tăng cường nhưng các biện pháp xử lý sau kiểm tra chưa đạt hiệu quả cao; điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất phục vụ đời sống NLĐ còn nhiều khó khăn; công tác chăm lo đời sống chủ yếu tập trung những dịp lễ, tết; các loại hình hoạt động xã hội của các cấp Công đoàn chưa đa dạng...

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trên, thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chủ động tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến NLĐ và tổ chức Công đoàn; chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường giám sát, phối hợp cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp; kịp thời kiến nghị ngành chức năng xem xét, giải quyết những vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; tăng cường tổ chức đối thoại - tư vấn pháp luật trực tiếp cho CNLĐ tại doanh nghiệp. Trong công tác chăm lo đời sống, tiếp tục đẩy mạnh vận động xây dựng nguồn quỹ, triển khai xét, hỗ trợ nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đoàn viên và NLĐ.

Quốc Hùng