Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Phối hợp thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động

(12:28 | 15/10/2018)

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Khoa học và Công nghệ hiện có 73 đoàn viên; đa số đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động của CĐCS luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Viên chức tỉnh, phối hợp chặt chẽ chính quyền thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho đoàn viên, CCVCLĐ.

Hầu hết đoàn viên, CCVCLĐ của Sở Khoa học và Công nghệ có nhà ở ổn định, tiền lương bình quân trên 7,2 triệu đồng/người/tháng; điều kiện làm việc được cải thiện. Ban Chấp hành CĐCS luôn làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy và phối hợp chính quyền trong việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Sở, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ; tham gia Hội đồng lương, Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng xét sáng kiến của Sở. 6 tháng đầu năm 2018, CĐCS giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng chăm bồi, kết nạp được 1 đảng viên; tham gia xét nâng lương thường xuyên cho 15 CCVCLĐ.

Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan đã phát huy tốt tinh thần làm chủ tập thể của CCVCLĐ, chất lượng công việc, tinh thần đoàn kết nội bộ được nâng lên. CĐCS còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Công đoàn cấp trên, của ngành; học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” có 100% CCVCLĐ tiếp thu và viết bản đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể; vận động đoàn viên thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng các nguồn kinh phí, quản lý và sử dụng tài sản, tiết kiệm chi tiêu hành chính; công tác báo cáo, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng đều đưa lên mạng nội bộ để CCVCLĐ theo dõi và góp ý. Công tác bảo vệ an toàn trật tự, phòng cháy, chữa cháy cơ quan được quan tâm thường xuyên, diễn tập theo định kỳ.

Về công tác chăm lo đời sống và hoạt động xã hội, CĐCS Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng 4 tổ góp vốn xoay vòng không tính lãi, có 65 đoàn viên, CCVCLĐ tham gia, với số vốn luân chuyển hàng tháng gần 49 triệu đồng; tặng quà nữ đoàn viên nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và tặng quà trẻ em Ngày Quốc tế thiếu (1-60), tổng số tiền gần 10 triệu đồng. Phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…, có 239 lượt CCVCLĐ đăng ký tham gia. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, dịp 8-3, tham gia Ngày Khoa học và Công nghệ do Công ty Cổ phần chứng nhận Vinacert tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu thu hút gần 200 lượt CCVCLĐ tham gia. Công tác kiểm tra Công đoàn, 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra CĐCS tổ chức kiểm tra đồng cấp về chấp hành Điều lệ Công đoàn và quản lý tài chính Công đoàn; qua kiểm tra cho thấy, CĐCS chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn và quản lý tài chính Công đoàn đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của năm 2018, CĐCS Sở Khoa học và Công nghệ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng, nghĩa vụ và quyền lợi của CCVCLĐ trong công cuộc đổi mới; tham gia xét nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, Tết Trung thu cho thiếu nhi; tham gia hội thao ngành Khoa học và Công nghệ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tiếp tục vận động đoàn viên, CCVCLĐ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy chế; làm tốt công tác chăm bồi, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; nâng cao chất lượng xây dựng CĐCS vững mạnh.

Chúc Quyên