Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Công đoàn các trường của huyện Gò Quao: Tiếp tục chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên

(12:26 | 13/11/2018)

Năm học 2018-2019, Công đoàn các trường trên địa bàn huyện Gò Quao tiếp tục phối hợp chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp điều kiện mỗi cơ sở giáo dục. Trong đó, Công đoàn các trường đặt mục tiêu chăm lo tốt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV). 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gò Quao, năm học 2017-2018, Công đoàn các trường học chú trọng chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBGVNV. Các chế độ, chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhất là ủng hộ các loại quỹ và trợ cấp CBGVNV, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành. Đội ngũ cán bộ Công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn hoàn thành các nhiệm vụ của ngành, của đơn vị.

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện thống nhất xây dựng phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn trong năm học 2018-2019. Trong đó, Công đoàn các trường tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBGVNV. Quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần, việc thực hiện chế độ, chính sách, nâng cao phúc lợi cho CBGVNV; bảo vệ quyền lợi cho từng giáo viên, từng tập thể, bảo vệ quyền lợi của ngành. Tiếp tục rà soát các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ Công đoàn, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời có ý kiến với cấp có thẩm quyền giải quyết. Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, LĐLĐ huyện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Cùng với đó, Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành để mỗi CBGVNV nắm vững các chủ trường đổi mới của ngành, tham gia, góp ý xây dựng, tích cực tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong mỗi đơn vị, trường học, trong toàn ngành và xã hội.

LĐLĐ huyện chỉ đạo Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương và tôn vinh các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực từ cơ sở. Kết hợp việc xây dựng điển hình tiên tiến với đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CBGVNV, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, ý thức thực hiện Luật Giáo dục và quy định của trường học; thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành. Ngoài ra, Công đoàn chủ động tham gia quản lý, phối hợp chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trường học; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, làm tốt chức năng giám sát phản biện của Công đoàn. Đặc biệt, Công đoàn các trường đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp điều kiện cụ thể của đơn vị. Công đoàn phối hợp chính quyền tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để đảm bảo khách quan, thực chất, xây dựng hợp lý phương thức đánh giá thi đua, cơ chế khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích những nhân tố mới, coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của phong trào.

Văn Phúc