Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019

(12:20 | 14/12/2018)

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Thuận đã chỉ đạo 35/35 Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối Giáo dục phối hợp chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm học 2018-2019; đồng thời, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ dự cùng các CĐCS. Nhìn chung, về chất lượng nội dung, quy trình tổ chức hội nghị có nâng lên, thực hiện tốt việc công khai dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của công nhân, viên chức và người lao động trong công tác tại cơ quan, đơn vị. Các CĐCS thường xuyên chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị CBCCVC, nội quy, quy chế, công khai tài chính… của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân viên chức và người lao động nhằm đảm bảo quyền dân chủ của công nhân, viên chức và người lao động tại nơi làm việc. Hội nghị CBCCVC là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của CBCCVC góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Phan Thị Cẩm