Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang: Một năm có hơn 4.000 đề tài, sáng kiến, công trình sản phẩm

(12:14 | 21/01/2019)

Tại Hội nghị Tổng kết phong trào công nhân và hoạt động CĐ tỉnh Kiên Giang năm 2018 tổ chức vào ngày 15.1.2019, Trần Thanh Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn – Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Ging - cho biết năm 2018, lực lượng CNVCLĐ toàn tỉnh đã đăng ký và thực hiện hơn 4.000 đề tài, sáng kiến...

Đoàn chủ tọa hội nghị. Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể thông qua các đợt phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp CĐ... đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn đã đăng ký thực hiện 4.123 đề tài, sáng kiến, công trình, sản phẩm với tổng giá trị 87 tỷ, làm lợi gần 7 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh đã kịp thời động viên, khen thưởng như: tặng Bằng khen 55 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc....

 

Trần Thanh Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn – Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang tặng Bằng khen cho CNLĐ có công trình sáng tạo năm 2018.  


Qua đó đã động viên tinh thần CNLĐ hưởng ứng tích cực các đợt phát động thi đua yêu nước, như: Thi đua chào mừng Đại hội X CĐ Kiên Giang và Đại hội XII CĐVN; hưởng ứng sự kiện 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 116.2018); thi đua chuyên đề như: “Lao động giỏi”, “VH-TT”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... có hàng trăm công trình, sản phẩm đăng ký thi đua. LĐLĐ tỉnh trực tiếp khen thưởng và để xuất UBND tỉnh, Tổng LĐLĐVN khen thưởng cho hàng trăm tập thể, cá nhân... Phát huy thành tựu đó, năm 2019, LĐLĐ Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua ngắn hạn, thi đua các chuyên đề, thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp...

 

Trần Thanh Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn – Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị.   


“Trong đó đặc biệt lưu ý, các đợt phát động thi đua, nội dung thi đua phải phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...”- ông Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang nhấn mạnh  thêm – “Hình thức thi đua phải phong phú, hấp dẫn, có trọng tâm với các chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể”.  

Lục Tùng