Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Tin trong nước, Trong tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh

(14:34 | 03/11/2022)

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gia tăng số ca nhiễm COVID -19 trong mùa thu, đông, ngày 02/11/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5765/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh.

Công văn nêu rõ, thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các cấp đã chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ quan liên quan để tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh. Một số địa phương có tỉ lệ tiêm vắc xin mũi 1 và mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đạt tỉ lệ cao, xấp xỉ 100% như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Điện Biên, Kon Tum, Ninh Thuận, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ,... Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều địa phương có tốc độ tiêm chủng chậm, tỷ lệ tiêm vắc xin cho trẻ em mầm non, học sinh rất thấp.

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gia tăng số ca nhiễm COVID -19 trong mùa thu, đông đối với trẻ em, học sinh và hoàn thành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh. Trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh chưa được tiêm chủng đầy đủ để phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVD-19 đầy đủ cho trẻ em mầm non, học sinh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3438/BGDĐT-GDTC ngày 26/7/2022.

Chủ động phối hợp với cơ quan y tế và các tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức tuyên truyền, tư vấn, kiên trì vận động cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em mầm non, học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác phối hợp tổ chức tiêm chủng phòng COVID-19 và các dịch bệnh khác cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp thực hiện; trong quá trình thực hiện kịp thời khó khăn, vướng mắc về Bộ theo quy định.

Duy Quyên