Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Tin trong nước, Trong tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Ra quân toàn quốc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022

(09:52 | 10/05/2022)

Ngày 8-5, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chủ trì lễ ra quân có ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ ra quân tại điểm cầu BHXH tỉnh Kiên Giang

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2022 được tổ chức kết hợp hình thức trực tuyến và truyền thông lưu động, đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi cả nước. Tham dự tại điểm cầu BHXH tỉnh Kiên Giang có đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh và các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh. Với chủ đề Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình, lễ ra quân tập trung truyền thông sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần;…

Diễu hành tuyên truyền lưu động, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Ông Nguyễn Thế Mạnh đã phát động ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia nhằm đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân, thể hiện tính nhân văn của Nhà nước ta. Nhằm đạt được mục tiêu người tham gia, mở rộng việc bao phủ BHXH, BHYT toàn dân theo Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Cải cách chính sách BHXH”, Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và chỉ đạo của Chính phủ, BHXH các tỉnh, thành phố cần tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác BHXH, BHYT với lộ trình, giải pháp, xác định nhóm chủ đề, tiềm năng cụ thể, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ, mức đóng, để tạo đà cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Chủ động báo cáo ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh các cấp về kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, để có giải pháp kịp thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông để dân hiểu, dân biết, dân tin, dân nghe, dân làm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT…

Sau lễ ra quân, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh tổ chức diễu hành truyền thông lưu động bằng phương tiện ôtô và xe máy để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Duy Quyên