Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tin trong nước, Trong tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Phát huy hiệu quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(15:42 | 20/08/2021)

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian qua Kiên Giang đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC). Nhờ vậy, tỉnh đã duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục (PCGD) ở tất cả các cấp học, tiếp tục tạo nền tảng để ngành Giáo dục tỉnh nhà vươn lên với những bước tiến vững chắc hơn trong năm học mới.

Một tiết hướng dẫn học sinh lắp ráp mô hình tên lửa chuẩn bị cho cuộc thi “Tên lửa nước" cấp trường của thầy và trò Trường THCS và THPT Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng - Ảnh: Bích Linh

Là tỉnh ở cực Tây Nam của Tổ quốc với địa hình sông rạch chằng chịt, dân cư phân tán chủ yếu dọc theo các tuyến giao thông thủy hoặc bộ với hơn 70% dân số sống ở khu vực nông thôn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thời gian qua tỉnh Kiên Giang đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi; PCGD tiểu học mức độ 3; PCGD trung học cơ sở (có 12/15 huyện đạt chuẩn mức độ 2 và 3/15 huyện đạt chuẩn mức độ 1); xóa mù chữ (XMC) đạt chuẩn mức độ 1.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh nói chung và công tác PCGD, XMC nói riêng. Hằng năm, công tác PCGD, XMC đều được lồng ghép chỉ đạo trong các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Chỉ đạo PCGD, XMC các cấp thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo cơ cấu, thành phần; việc kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và công nhận kết quả PCGD, XMC cấp xã, cấp huyện đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Với nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tính đến cuối tháng 12/2020, công tác PCGD, XMC của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật:

Về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi: Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt 99,44%; tỉ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt 99,35%; tỉ lệ trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục đạt 100%; tỉ lệ trẻ học 2 buổi/ngày đạt 99,94%. 100% trường mầm non thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, 100% trẻ đến trường được theo dõi bằng biểu đồ phát triển. Số phòng học (nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ) đạt 1,0 phòng học/lớp (896/896); 100% số lớp mẫu giáo 5 tuổi (901 bộ/896 lớp) có đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định. Sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên, an toàn; có nguồn nước sạch và hệ thống thoát nước; có nhà bếp, công trình vệ sinh đạt yêu cầu. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên mầm non hiện có 3,917 người.

Về PCGD tiểu học: Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,99%; tỉ lệ lưu ban và bỏ học 1,78%; học sinh được học 2 buổi/ngày đạt 65,57%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 94,68%; trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt 88,82%. Mạng lưới trường, lớp cấp tiểu học được phủ đều toàn tỉnh; tỷ lệ 0,9 phòng học/lớp; đủ thiết bị dạy học; diện tích sân chơi, bãi tập phù hợp; môi trường học đường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch. Tỷ lệ giáo viên tiểu học trên lớp đạt 1,3; 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên, trong đó có 94,9% đạt trên chuẩn; 99,7% giáo viên đạt yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp.

Về PCGD trung học cơ sở: Tỷ lệ học sinh trong thanh, thiếu niên độ tuổi 15-18 tốt nghiệp trung học cơ sở (2 hệ) đạt 92,8%. Toàn tỉnh có 194 điểm trường; 2.251 phòng/2.570 lớp, tỷ lệ 0,88 phòng/lớp; quy mô, mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người học; có 80 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia (tăng 6 so cùng kỳ). Có 100% số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, 100% giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp.

Về công tác XMC: Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-25 là 99,37%; độ tuổi 15-35 là 97,72%; độ tuổi 15-60 là 94,01%. Từ 2011-2021, đã huy động 1.566 học viên ra lớp để dạy XMC, so với năm 2011 tăng 1.382 học viên; 388 người mới biết chữ tiếp tục tham gia giáo dục sau khi biết chữ; hơn 90% trở lên số người mới biết chữ được học sau XMC không bị tái mù chữ. Có 15/15 huyện, thành phố củng cố kết quả XMC; trong đó 2/15 huyện đạt chuẩn XMC mức độ 1 và 13/15 huyện đạt chuẩn XMC mức độ 2. Số xã đạt chuẩn XMC mức độ 1 là 17/145; mức độ 2 là 128/145.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn một số hạn chế chủ yếu sau: Một vài chỉ tiêu đạt thấp, thiếu vững chắc. Công tác XMC cho người lớn tuổi ra lớp thiếu thường xuyên. Công tác cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý PCGD, XMC thiếu đồng bộ. Hoạt động của một số Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện, xã có lúc, có nơi chưa thật sự thực chất, hiệu quả.

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác PCGD, XMC trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện như sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác PCGD, XMC; làm tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, vị trí của PCGD-XMC, đặc biệt là PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi và XMC cho người lớn.

- Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo PCGD, XMC các cấp. Phát huy tốt vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện của ngành Giáo dục và Đào tạo trong công tác PCGD, XMC. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp về công tác PCGD, XMC và phân luồng học sinh.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về phát triển giáo dục, nhất là chính sách ưu tiên đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng bãi ngang ven biển. Tiếp tục củng cố duy trì kết quả PCGD, XMC để làm tiền đề vững chắc cho việc triển khai và nâng cao chất lượng công tác PCGD, XMC những năm tiếp theo; tăng cường huy động những đối tượng trong độ tuổi đi học, quan tâm giúp đỡ học sinh yếu kém để giảm số lưu ban, bỏ học, nhất là đối với các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, xã đạt chuẩn ở mức thấp, nơi có đông người dân tộc thiểu số.

- Đẩy mạnh kiên cố hóa trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục mầm non; kịp thời hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để chống lưu ban, bỏ học, góp phần bảo đảm chất lượng và hiệu quả PCGD, XMC.

- Thường xuyên cập nhật, điều tra, thống kê, cập nhật đầy đủ số liệu về PCGD, XMC làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động người học ra lớp. Quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ giáo viên làm công tác PCGD, XMC cũng như học sinh trong diện PCGD, XMC; động viên, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiên tiến có thành tích xuất sắc trong công tác PCGD, XMC.

 

Duy Quyên