Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tin trong nước, Trong tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh từ ngày 26 đến 30/7

(10:07 | 27/07/2021)

Tiếp tục tập trung chỉ đạo cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh… là những hoạt động, chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh từ ngày 26 đến 30/7.

Quang cảnh cuộc họp kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Trong tuần qua, UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ ngày 19/7 đến ngày 01/8/2021; triển khai thực hiện áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 18/7/2021; thiết lập vùng cách ly y tế tại một số khu vực thuộc thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành, Gò Quao, Kiên Hảo, Vĩnh Thuận; thành lập Tổ Chỉ đạo công tác tiếp nhận người Kiên Giang trở về từ thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện việc yêu cầu người dân đến tỉnh Kiên Giang phải có kết quả xét nghiệm tầm soát Covid-19 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; tổ chức họp giao ban với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự hội nghị trực tuyến với Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Họp nghe báo cáo phương án chuẩn bị chọn địa điểm xây dựng các khu cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; họp thông qua kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 và kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 84 quyết định; 09 kế hoạch; 39 công văn chỉ đạo, điều hành. Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành 243 văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ngành và các địa phương thực hiện.

 

Trong tuần này từ ngày 26 đến 30/7, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức họp giao ban với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố để triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; tham dự hội nghị trực tuyến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện đề án 161 giai đoạn 2021-2025; họp triển khai các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh…

Kim Ngân