Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tin trong nước, Trong tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Trường hợp công chức chưa phải chuyển đổi vị trí công tác

(09:06 | 07/10/2020)

Để phòng ngừa tham nhũng, định kỳ hằng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải ban hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo thẩm quyền quản lý cán bộ. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ chưa phải chuyển đổi vị trí công tác.

Theo quy định tại Điều 25 Luật Phòng, chống tham nhũng mới người có chức vụ, quyền hạn khi làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; quản lý tài chính công, tài sản công đầu tư công; tiếp xúc trực tiếp và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 2 năm - 5 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực.

Trong đó, người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức;

Mặc dù việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác là một trong những biện pháp có hiệu quả trong việc phòng chống tham nhũng nhưng không phải trường hợp nào cũng phải chuyển đổi.

Theo Nghị định 59 của Chính phủ liệt kê một số trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, gồm:

Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử;

Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền);

Người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên;

Người đang biệt phái;

Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Nam giới đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác.

Đặc biệt, người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu sẽ không phải chuyển đổi vị trí công tác.

Trích từ Báo Người lao động