Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Hoạt động các cấp Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH: ĐOÀN VIÊN TÍCH CỰC THAM GIA TUYÊN TRUYỀN, TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ

(09:14 | 27/11/2019)

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh có 82 đoàn viên đều có trình độ Cử nhân Luật, trong đó có 20 đoàn viên tham gia lực lượng báo cáo viên thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xuất phát từ yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, Ban Chấp hành CĐCS Viện KSND tỉnh đã chủ động xây dựng, ký kết quy chế phối hợp với Chi hội Luật gia; vận động đoàn viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật miễn phí, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên mà CĐCS phải tổ chức thực hiện nhằm phát huy năng lực, sở trường hiện có của đoàn viên, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động của Công đoàn Viên chức tỉnh.

Trên cơ sở định hướng đề ra nhiệm vụ, CĐCS Viện KSND tỉnh đã tổ chức, phối hợp tổ chức 8 cuộc tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho hơn 3.000 lượt người dân, người lao động, sinh viên tham gia tiếp thu. Hình thức tuyên truyền pháp luật không ngừng được đổi mới, từ tổ chức tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, đến việc phối hợp tổ chức sân chơi “Rung chuông vàng”, tư vấn pháp luật miễn phí; qua đó, đã truyền tải đa dạng, sinh động những nội dung cơ bản cần nắm bắt đến đối tượng được tuyên truyền trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, lao động, hôn nhân gia đình, chấp hành luật giao thông đường bộ, phòng, chống ma túy, các chính sách mới trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi...

Đồng chí Thiềm Giang Văn - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh chia sẻ: “Công tác phối hợp tuyên truyền của CĐCS Viện KSND tỉnh với Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh đạt hiệu quả khá tích cực trên nhiều phương diện: Phát huy năng lực, sở trường của từng đoàn viên công đoàn trong công tác nghiên cứu, vận dụng pháp luật, giúp đoàn viên nâng cao tinh thần xung kích, tình nguyện thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Truyền tải kịp thời đến người dân, người lao động những quy định mới của pháp luật, giúp họ nắm bắt, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từ đó tham gia có hiệu quả vào việc phòng, chống vi phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật của CĐCS Viện KSND tỉnh nói riêng và công tác tuyên truyền pháp luật của Công đoàn Viên chức tỉnh nói chung”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tường - Chủ tịch CĐCS Viện KSND tỉnh, khẳng định: “Hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật miễn phí là việc làm hay, thiết thực, cần phải tiếp tục nhân rộng, quán triệt thực hiện nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, đoàn viên trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động theo quy định tại Điều 15, Luật Công đoàn năm 2012”.

Để công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn, đồng chí Nguyễn Hữu Tường cho biết: “Thời gian tới, CĐCS Viện KSND tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác tuyên truyền; mở rộng phạm vi, đối tượng tuyên truyền; không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền chính sách, quy định mới liên quan trực tiếp đến thực hiện quyền và nghĩa vụ của người lao động; tăng cường phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, gắn với thực hiện các hoạt động tình nguyện xã hội. Đặc biệt, vấn đề quan trọng không thể không nhắc đến là nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên; tăng cường sự phối hợp, sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Công đoàn cấp trên, sự hỗ trợ của địa phương và các tổ chức đoàn thể, hội khác trong việc tổ chức thực hiện để tăng tính chất, quy mô hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật, đưa mô hình ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả”.