Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Hoạt động các cấp Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam: Tổ chức giám sát chuyên đề về công tác công đoàn tại tỉnh Kiên Giang

(10:39 | 29/10/2019)

Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 10-2019, Đoàn giám sát chuyên đề về công tác công đoàn do đồng chí Nguyễn Văn Oánh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tổng Liên đoàn làm Trưởng đoàn làm việc với LĐLĐ tỉnh Kiên Giang, LĐLĐ thành phố Rạch Giá và Công đoàn ngành Giáo Dục. Đoàn giám sát đã triển khai nội dung làm việc như: Công tác tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm vụ của UBKT công đoàn, Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn.

Qua đó, các đơn vị đã báo cáo những thuận lợi, khó khăn, phương pháp triển khai, hướng dẫn cấp dưới tổ chức, thực hiện nhiệm vụ; việc xây dựng, cụ thể hóa văn bản, hình thức tuyên truyền phổ biến, quán triệt; bố trí cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, chất lượng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; tổ chức các lớp tập huấn, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; các chương trình phúc lợi cho đoàn viên; thực hiện Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn.

Tại các buổi làm việc Đoàn giám sát đã hướng dẫn các nội dung được giám sát, đồng thời xem hồ sơ lưu trữ, từ đó nhận xét, đánh giá một cách sát thực, khách quan và ghi nhận những kiến nghị của đơn vị được giám sát và đề nghị tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục khó khăn để tập trung thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn./.

 

Nguyễn Thị Thuyến