Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Hoạt động các cấp Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

90 năm Công đoàn Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang của phong trào công nhân Việt Nam

(15:58 | 25/07/2019)

Cách đây 90 năm, ngày 28-7-1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam; là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trải qua 90 năm thành lập, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cuối năm 1924, đầu năm 1925, tại Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, Người đặt cơ sở lý luận cho Công đoàn Việt Nam đã đề ra tôn chỉ mục đích hoạt động của Công hội, đào tạo hàng loạt cán bộ ưu tú trong tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội mà nòng cốt là Cộng sản Đoàn, Người cũng đề ra việc “vô sản hóa” - đi vào các xí nghiệp hầm mỏ, đồn điền để vận động giáo dục công nhân và tổ chức Công hội. Cuối năm 1928, đầu năm 1929, nhiều tổ chức Công hội đỏ được thành lập ở các xí nghiệp và phát triển, dần dần được thống nhất thành Tổng Công hội đỏ cấp tỉnh, thành phố.

Ngày 28-7-1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc đã khai mạc. Đại hội thông qua các nhiệm vụ đấu tranh và điều lệ tóm tắt, quyết định ra tờ báo Lao động và tạp chí Công hội đỏ, bầu ban chấp hành. Tiếp đó, các Tổng Công hội đỏ ở miền Trung, miền Nam, được thành lập. Từ năm 1930, Tổng Công hội đỏ đã được hoạt động khắp cả nước. Trải qua các thời kì cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn: Công hội đỏ (1929-1935); Nghiệp đoàn Ái hữu (1935-1939); Hội Công nhân Phản đế (1939-1941); Công nhân cứu quốc (1941-1945); Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946-1961); Tổng Công đoàn Việt Nam (1961-1988); Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam (1961 đến nay).

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28-7-1929, ngày họp đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam, làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần V (tháng 11-1983) họp tại thủ đô Hà Nội đã nhất trí thông qua nghị quyết lấy ngày 28-7-1929 làm ngày thành lập Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo quy luật tất yếu của lịch sử, các tổ chức Công hội sơ khai ra đời, đặc biệt là tổ chức Công hội đỏ do người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng (sau này là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) sáng lập đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ 20, tạo một bước ngoặt to lớn trong phong trào lịch sử đấu tranh của công nhân. Đó là chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác, đã có những đóng góp quan trọng vào phong trào đấu tranh của công nhân thế giới. Bằng con đường “Vô sản hóa”, nhiều tổ chức Công hội đỏ được thành lập ở các xí nghiệp và phát triển, dần dần được thống nhất thành Tổng Công hội đỏ cấp tỉnh, thành phố...

Sự ra đời của Công đoàn cách mạng Việt Nam có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Khẳng định luận điểm nổi tiếng của Lênin đó là “Giai cấp công nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ có thể phát triển bằng con đường Công đoàn, bằng sự tác động qua lại giữa Công đoàn và Đảng của giai cấp công nhân, chứ không thể bằng con đường nào khác”.

Trong 90 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; đã vận động, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động dưới ngọn cờ cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo để có những đóng góp to lớn trong thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tổ chức và vận động CNVCLĐ hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng với giai cấp công nhân Việt Nam, Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã nối tiếp và phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, cùng nhân dân cả nước góp phần rất to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Từ năm 1975 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, đội ngũ CNVCLĐ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. CNVCLĐ toàn tỉnh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách và có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của tỉnh nhà. Những phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”... là những phong trào thi đua được CNVCLĐ đồng tình hưởng ứng, thực hiện sôi nổi, rộng khắp.

Với ý nghĩa nhân văn cao cả, Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; vì đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, thực sự đã nhân lên niềm tin, hy vọng cho các CNVCLĐ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cùng sự triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các cấp Công đoàn trong tỉnh quan tâm chỉ đạo.

Thực hiện “Tháng Công nhân” các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã có các hoạt động thiết thực; chương trình “Tết sum vầy” được tổ chức với nhiều nội dung chăm lo cho người lao động…. Các hoạt động trên được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ.

Hơn lúc nào hết, đội ngũ CNVCLĐ và các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang cần học tập sâu sắc những bài học phát huy vai trò tiên phong của giai cấp mình trong tình hình mới. Vai trò đó đang đòi hỏi đội ngũ cán bộ công đoàn, CNVCLĐ phải kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và trí tuệ, đoàn kết, góp phần tích cực vào việc đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp Công đoàn trong tỉnh khắc phục vượt qua khó khăn, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, giữ vai trò quyết định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng, lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm tại Đai hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ X.

Quốc Hùng