Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Hoạt động các cấp Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

CHI BỘ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH: Triển khai chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(14:18 | 20/05/2019)

Ngày 19-3, Chi ủy Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho trên 35 cán bộ, đảng viên, công chức, lao động cơ quan và bộ phận trực thuộc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó Bí thư Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc tiếp thu các nội dung chuyên đề năm 2019. Hội nghị nhằm tăng cường giáo dục, cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thường xuyên, gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kiều Oanh