Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Hoạt động cơ quan LĐLĐ tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

CHI BỘ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ NĂM 2019

(14:46 | 07/01/2020)

Chiều ngày 03-01-2020, Chi bộ Liên đoàn Lao tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020, chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thanh Việt – Bí Thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Minh Dũng – Phó Bí thư chi bộ.

Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng; tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình đảm bảo nguyên tắc, nội dung, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Kết quả, năm 2019 có 33/34 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 97,05%, trong đó 07/34  đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ tặng giấy khen cho 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị Tỉnh uỷ tặng bằng khen cho 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị đồng chí Trần Thanh Việt - Bí thư chi bộ yêu cầu cán bộ đảng viên chi bộ, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như: Tăng cường giáo dục, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những yếu kém, lệch lạc trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chi bộ; tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Chi bộ tặng giấy khen cho 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Kiều Oanh