Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Hoạt động cơ quan LĐLĐ tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

CHI BỘ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYỀN ĐỀ NĂM 2019

(16:28 | 10/12/2019)

Ngày 03-12-2019, nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ban Chấp hành Chi bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2019 về “Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong lãnh đạo, điều hành hoạt động tại cơ quan LĐLĐ tỉnh và đơn vị trực thuộc”; Báo cáo đề dẫn  đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Qua đó, từng đảng viên chi bộ tham gia thảo luận làm rõ thêm ưu điểm, hạn chế trong thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan LĐLĐ tỉnh trong thời gian qua, đề xuất những giải pháp thực hiện thời gian tới. Nhằm tiếp tục xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của của cơ quan, đơn vị, chi bộ.

Kiều Oanh