Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Hoạt động cơ quan LĐLĐ tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Sinh hoạt chuyên đề tháng 11/2016

(00:00 | 21/01/2017)

Ngày 28/11/2016, Chi bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của cán bộ, CNVC trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”. Báo cáo đề dẫn đã làm rõ những mặt tích cực cũng như những hạn chế của cán bộ, đảng viên trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn, tập trung vào các nội dung như nghiên cứu xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác để giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

 

Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu tham luận của cán bộ, đảng viên phân tích làm rõ thêm những nguyên nhân tích cực cũng như những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn như tham mưu thực hiện công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, công tác tuyên truyền giáo dục, phát triển đoàn viên, công tác tài chính và các nội dung tham mưu chỉ đạo các phong trào khác trong CNVCLĐ. Đặc biệt những hạn chế, tồn tại được nhiều ý kiến làm rõ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách còn thiếu chủ động; khả năng dự báo, nắm bắt và xử lý thông tin, cũng như việc cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình công tác công đoàn chưa đi vào thực chất, có mặt hiệu quả đạt được còn thấp; phương pháp làm việc của một số cán bộ, đảng viên  thiếu linh hoạt, khoa học.

 Để thực hiện hiệu quả hơn công tác tham mưu thời gian tới, nhiều ý kiến cho rằng: vấn đề cốt lõi nhất vẫn là mọi hoạt động công tác của cán bộ, đảng viên được phân công luôn phải tập trung hướng về cơ sở để qua đó có nhiều cơ hội nắm bắt kịp thời tình hình thực tế về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Thường xuyên nghiên cứu tình hình thực tiễn hoạt động ở cơ sở, đúc rút kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động công tác sau mỗi đợt triển khai thực hiện. Yêu cầu từng cán bộ, đảng viên phải không ngừng học hỏi kinh nghiệm, am hiểu sâu công việc chuyên môn mình đang làm và có kiến thức hiểu biết nhất định về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội để vận dụng và nâng cao khả năng của cán bộ, đảng viên tại cơ quan LĐLĐ tỉnh trong công tác tham mưu để chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. 

Thanh Minh