Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Hoạt động cơ quan LĐLĐ tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang: Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ tháng 10/2016

(00:00 | 21/10/2016)

Theo văn phòng LĐLĐ tỉnh, ngày 19/10/2016, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thị Ái Nhân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh để quyết định một số chủ trương hoạt động trong thời gian tới, bao gồm: Triển khai kế hoạch viết lịch sử phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2003-2018; Kế hoạch phát động phong trào thi đua “ Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong CNVCLĐ” năm 2016-2017; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (KhóaXII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và Sở Tài nguyên& Môi trường tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý công đoàn giai đoạn 2018-2023. Đây là những nội dung được Ban Thường vụ tập trung chỉ đạo, với phương châm vừa triển khai thực hiện, vừa từng bước rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện, nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và đạt kết quả cao nhất.

Minh Hồng