Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Hoạt động công đoàn góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới

(05:28 | 26/07/2022)

Hoạt động Công đoàn cơ quan xã trên địa bàn huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) có bước phát triển, chất lượng hoạt động ngày được nâng lên, tập hợp đông đảo cán bộ, công chức, lao động cấp xã tham gia tổ chức Công đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, hệ thống công đoàn cơ sở (CĐCS) xã, thị trấn ở huyện Tân Hiệp có 440 đoàn viên, chiếm tỷ lệ gần 20% so với tổng số đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện. Trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CBCC ngày càng nâng cao; trong đó gần 300 đoàn viên có trình độ đại học, cao đẳng, còn lại trung cấp.

Bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, các CĐCS tích cực triển khai đồng bộ hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên. Các CĐCS tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh chống diễn biến hòa bình; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

 Các CĐCS tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; góp phần thay đổi diện mạo cuộc sống ở vùng nông thôn trên địa bàn huyện. Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện Tân Hiệp chỉ đạo các công đoàn xã, thị trấn phối hợp chính quyền và chuyên môn đồng cấp ký cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong đội ngũ CBCC cấp xã; trong đó, tập trung vào các phong trào thi đua do Công đoàn phát động: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ CBCC, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Hiệp. Riêng đợt thi đua hưởng ứng Tháng công nhân, Liên đoàn Lao động huyện Tân Hiệp vận động đội ngũ cán bộ, đoàn viên các xã, thị trấn phối hợp cùng lực lượng CBCC, viên chức, lao động trên địa bàn tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo. Nhiều CĐCS xã chủ động tìm tòi, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp đặc thù của loại hình CĐCS trên địa bàn. Các CĐCS chủ trì mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho nông dân nâng cao kiến thức, trình độ về chăn nuôi, trồng trọt, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp; chỉnh trang nhà cửa thoáng mát sạch sẽ, làm hàng rào cây xanh; cùng người dân làm đường giao thông nông thôn hoặc thiết kế các mô hình tiêu biểu trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Tân Hiệp có 10/10 xã đạt nông thôn mới, cuối năm 2022 sẽ công nhận 02 xã Tân Hiệp A và Tân An là xã nông thôn mới nâng cao. 

Có thể nói, hoạt động Công đoàn cơ quan xã trên địa bàn Tân Hiệp có bước phát triển đáng khích lệ, chất lượng hoạt động ngày được nâng lên, được cấp ủy, chính quyền tin tưởng. Đội ngũ cán bộ Công đoàn xã ngày càng được củng cố. Thông qua hoạt động Công đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ đoàn viên, CBCC cấp xã có điều kiện phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng cơ quan xã lớn mạnh về mọi mặt, đảm bảo ngày càng tốt hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ cấp xã trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Từ đó, phát huy tốt tiềm năng, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của lực lượng CBCC cấp xã, góp phần xây dựng Tân Hiệp trở thành địa phương giàu mạnh, văn minh trong tương lai.

Kim Khoe