Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Nữ công

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn kỹ năng truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển

(05:44 | 16/09/2020)

400 cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động ở một số công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong tỉnh Kiên Giang vừa được tập huấn kỹ năng truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển năm 2020.

Từ ngày 4 đến 10-9-2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang phối hợp Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông - giáo dục về dân số và phát triển năm 2020 cho 400 cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thuộc Liên đoàn Lao động các huyện Kiên Lương, Châu Thành, Gò Quao và Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hwaseung Rạch Giá trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

Qua các buổi tập huấn nhằm giúp ccán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động nắm được kỹ năng tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc trước sinh, sơ sinh với truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; mục đích ý nghĩa tầm quan trọng, hiệu quả của việc thực hiện các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số.

Kiều Oanh