Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

jdhfkjashd

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:00 | 17/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:08 | 17/05/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:47 | 07/06/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:47 | 30/08/2018)

Hết hạn lấy ý kiến